"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

» Library «

Spirituális Ezotéria
(Spiritual Esoteric Library)

» kerettel «

TARTALOM


A spiritualitás alapvetően szemléleti forma, világnézet, mely felfogás szerint Világunk több, mint amit a szemünk lát, fülünk hall. A spirituális alapokon gondolkodó ember azt vallja, hogy a világnak van egy láthatatlan, az érzékszervi megismerések felett álló, rejtett aspektusa, amely azonban ugyanolyan erős hatással van életünkre, mint a látható része. Ez a szemnek láthatatlan erő nyilvánul meg minden embernek, amikor életét kész tágabb keretek között értelmezni, és saját létezéséről a rendeltetés, a sors, a végzet, vagy az isteni akarat fogalmain keresztül gondolkodni.

Minden ember érzi, hogy az élete több kell, hogy legyen, mint a véletlen egyszeri és megismételhetetlen csalfa játéka. Éppen ezért vallják a spirituális világnézeteket követők, vallási hovatartozástól teljesen függetlenül, hogy a világot egy magasabb rendező elv, egy ember felett álló kozmikus rend irányítja. És míg teszik ezt a természettudósok is, akik szintén hiszik, hogy az embertől független természeti és fizikai törvények irányítják a világot, a spirituális irányzatok ezt a világrendet nem képzelik személytelennek és pusztán mechanikusnak. Sőt hiszik, hogy az ember személyes cselekedetei és életeseményei összhangba hozhatók ezzel a láthatatlan rendezőelvvel, amely azután áthathatja életüket egy mélyebb harmóniával, és végső soron a létezés örömével, a Boldogsággal.

A spiritualitás nem jelent egyet a vallásossággal. Spirituális élet anélkül is élhető, hogy valaki bármely vallás követőjévé válna, vagy anélkül is, hogy bármiféle rendszeres vallási vagy lelkigyakorlatot végezne. Nem kell hozzá templomokba járni, vagy akár hinni Istenben, vagy bármilyen szellemi tanítómester útmutatásában. A spirituális ember csak talán egyetlen dologban ’kell’, hogy higgyen: hogy élete nem önmagáért való. Hogy nem lehet és nem is ön-célú. Hanem, hogy egy magasabb rendet, célt és értelmet szolgál.

» Ezotéria - Spiritualitás és ezoterikus gondolkodás


Tarr Bence László

» Tarr Bence László

Tarr Bence László - filozófus, kulturális antropológus, vallásbölcsész, önismereti tréner, coach.

Az ELTE BTK-n végzett filozófia és kulturális antropológia szakon, ill. a Tan Kapuja Buddhista Főiskola vallásbölcseleti szakirányán, majd angol üzleti szaknyelvtanári diplomát szerzett a University of Cambridge és az LCCI képzési keretein belül.

Indiában a Ladakhi kultúrát, Indonéziában a Celebeszi toradzsákat tanulmányozta, míg itthon a multinacionális nagyvállalatok vállalati kultúráját vizsgálgatta, elsősorban a kultúraváltás, változásmenedzsment oldaláról. Számos buddhista elvonuláson vett részt, » Keith Dowman dzogcsen tanító vezetésével. Buddhista menedéket vett és bódhiszattva fogadalmat tett, buddhista tanítói neve Ánanda Pradzsnyárádzsa.

Több, mint 10 éve tart előadásokat az egyetemes kulturhistória, vallásbölcselet, metafizika és spirituális önismeret témaköreiben. Oktatói tevékenységét 7 és fél éven át a » Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, és ezzel párhuzamosan 12 éve a » Szintézis Szabadegyetemen folytatta. Gondolatvilágát megismerhettük a „Hétköznapi mintáink” című portréfilmjéből, a »Világokon át” című tévésorozatból, valamint az »Elixír” és a „Nők Lapja Ezotéria” magazin, havi rendszerességgel megjelenő cikkein keresztül.

Az alábbi írások Tarr Bence László (az » ikertestvérem) spirituális létszemléletről írt esszéi.

» Ezotéria - Ikerszületés: Fény fiú - Éj fiú

 TARTALOM

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


TARTALOM

Szellemi Tanítók - a világ szellemi mesterei (Spiritual Teachers of the World )

Magyarországi Szellemi Gondolkodók (Hungarian Esoteric Thinkers)

» ANGYAL KÁRTYA JÓSLÁS
» TAROT JÓSLÁS

TGYM : Belülről izzó tűz . (Fire from Within) [September 2011] {Természetgyógyász Magazin}

Tarr Bence László : Ébredés . (Awakening) [Winter 2006]
Tarr Bence László : Kavicsok . (Pebbles) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Nevetlen Mester . (Anonymous Master) [January 2009] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László : Kapujanincs Átjáró – a transzcendencia lényegéről . (Transcendence) [2007]
Tarr Bence László : Spiritualitás és ezoterikus gondolkodás . (Spiritualism and Esoteric Awareness) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Ki vagyok én? . (Who am I?) [2007]
Tarr Bence László : Spirituális Gyereknevelés . (Spiritual Upbringing) [2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Hét tenger hajósa . (Sailor of the Seven Seas) [2008] {Szintézis Szabadegyetem}

Tarr Bence László : A Szerelem Alkímiája . (The Alchemy of Love) [May 2015] {Elixír}
Tarr Bence László : A Semmittevés Művészete . (The Art of Idleness) [July 2013] {Elixír}
Tarr Bence László : Főnökök és beosztottak . (Bosses and Employees) [March 2012] {Elixír}

Tarr Bence László : 2012: Az Idő Közel... Jóslatok – Rosszlatok . (2012: The Time is Near) [2008] {in: 2012: Az idő közel... (Pilis-Print Kiadó, 2008)}

Tarr Bence László : Értékes Értéktelenség . (Precious Worthless) [September 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : Biztos léptekkel . (Safe Steps) [August 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : Álom az álomban: a tudatalatti nyelve . (Lucid Dreaming: the words of the subconscious) [May 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : A Holdistennő Három Arca . (The Three Faces of the Moon Goddess) [March 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : A Különbözőség Kincse . (Differences to Treasure) [February 2011] {Elixír}

Tarr Bence László : Az Alkonyi Bárka Misztériuma . (The Mystery of the Sun Ark) [November 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Te Mit választanál? - Lábjegyzet a Tudatos Teremtéshez . (What would YOU choose? - A footnote to Conscious Creation) [January 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : Árnyék és Lélektárs . (The Shadow and the Soul-mate) [November 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Boldogság-meditáció antideresszánsok helyett . (Happiness-meditation vs. Happy-pills) [November 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Egy Második Élet Kapujában . (At the threshold of a Second Life) [October 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Analógiák tudománya . (The Science of Analogies) [August 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : A Fölnőttek bolygója . (Planet of the Adults) [June 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Örök Élet forrása . (Source of Eternal Life) [May 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Életerő megőrzésének mentális praktikái . (Mental Practices of Vitality Preservation) [May 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Boldogság - Barangolás a nagyvilágban . (Happiness Around the World) [April 2010] {Blikk}
Tarr Bence László : Krízis és Katarzis . (Crises and Catarsis) [March 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Munkamánia - A munka nemesít? . (Workaholism) [February 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Egyéni sors - kollektív végzet . (Personal Fate - Collective Destiny) [January 2010] {Elixír}

Tarr Bence László : Zen-do – A zen útja . (Zen-do: The Way of Zen) [February 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Aiki-do – A béke művészete . (Aiki-do: The Way of Peace) [January 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Kyu-do: Céltudatos céltalanság . (Kyu-do: The Way of Sword and Arrow) [December 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Sho-do: Az írás útjának tanítása . (Sho-do: The Way of Writing) [November 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Csa-do – A Tea-út tanítása . (Cha-do: The Way of Tea) [October 2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Felejtés és megbocsájtás . (Forgetfulness and Forgiveness) [December 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Pár Kapcsolat – a számokba rejtve . (Relationships in Numerology) [October 2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Hűség és Hűtlenség . (Faithful and Untrue) [August 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Örök lázadók: a szabadság vándorai . (Eternal Rebels) [July 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Kettős Távhatás – Ikerség és Telepátia . (Twin Telepathy) [June 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Szex és Erkölcs . (Sex and Morality) [May 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Örök győztesek – Örök vesztesek . (Eternal Winners and Loosers) [April 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Sosemvolt emlékeink . (Memories we never had) [March 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Hírnév bármi áron – a Hérosztratosz-effektus . (Famous by All Means) [February 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Hipnózis . (Hypnosis) [January 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Áldás-áldás, Égi áldás… . (Heavenly Blessing) [2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Boldogságra kárhoztatva . (Condemned to Happiness) [December 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Áldott Magány . (Blessed Solitude) [November 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Stressz: A gond-viselés lélektana . (Psychology of Providence) [October 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Működő Babonák . (Practical Superstition) [September 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Másság – Egy és Más . (Otherness) [August 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Válás – Defensor Matrimonii – A házasság védelmében . (Divorce - In defence of Marriage) [July 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : A bizalmas pénz . (Confidante Money) [June 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Érzékiség – a legnagyobb áldozat . (Sensuality) [May 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Magna Mater – Az anyaság misztériuma . (Mistery of the Mother) [April 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : A Titok Társaságában – Titkos Társaságok . (Secret Societies) [March 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Korlátlan korlátoltság – az emberi teljesítőképesség . (Human Performance) [February 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Szerencse – Fortuna Imperatrix Mundi . (Fortune) [January 2008] {Elixír}

Tarr Bence László : A gyógyító karácsony . (Healing Christmas) [December 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Bűnös Bűntelenség . (Unpunished Guilt) [November 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Titkos Bölcselet (De Occulta Philosophia) . (Secret Wisdom (De Occulta Philosophia)) [October 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Agresszió – A Szükséges Rossz . (Agression – The Necessary Bad) [September 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Jóga – A Lélek Csendje . (Yoga - Quiet Soul) [August 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : Feneketlen Mélység - Mélypszichológia . (Endless Chasm - Deep Psychology) [July 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : A Daimon . (Daimon) [June 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Exit Mundi, Világ Vége Jóslatok – Rosszlatok . (End of the World Predictions) [May 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Gátlástalanul . (Shamelessly) [April 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Küklosz Anankész – A Sors Kereke . (Wheel of Fortune) [March 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Szatguru: Az igaz lélek tanítómestere . (Satguru: Teacher of the Soul) [February 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Vis Vitalis – Az Életerő . (Vitality) [January 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : Elfelejtett emlékeink . (Forgotten Memories) [December 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : Tér-Rendezés . (Ordering Space) [November 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A kölcsönös függés világa . (World of Interdependence) [October 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : Célzás . (Targeting) [September 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A Bennünk dúló Vihar . (The Storm Within) [August 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A Szerelem Világa . (World of Love) [July 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : A Bennünk élő Állat . (The Beast Within) [June 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A parajelenségek pszichológiája . (The Psychology of Paraphenomenons) [February 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : Karma – Se jót, se rosszat! . (Karma - Neither Good or Bad) [November 2005] {Elixír}

Tarr Bence László : Karmán innen karmán túl . (Within Karmic Reach and Beyond) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : A karma tükre . (Karmic Mirror) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Karma-forgatókönyvek: Sztár-karma vagy csillag-sors? . (Star Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Sorsfonál: Egyéni Sors - Kollektív Sors . (Collective Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Bolygóvilágok és karmikus sorsfeladatuk . (Planetary Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : A családi karma . (Family Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Állati karma . (Animal Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}

Tarr Bence László : A lélektársi kapcsolatok három útja . (The Three Levels of Spiritual Relationships) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : A lélek kapcsolatai . (Spiritual Relationships) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : Csoportos lélekfejlődés . (Collective Spiritual Development) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : Duálpárok – A Tökéletes illeszkedés törvénye . (Dual Pairs – The Law of Perfect Match) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : Plátói szerelem: Reményteli reménytelenség . (Platonic Love – Hopeful Hopelessness) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : Szerelem – a lélek alkímiája . (Love – Alchemy of the Soul) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : Lélektárs Teszt . (Soul Mate Test) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : A teljesség határvidékén . (On the Border of Completeness) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}
Tarr Bence László : A Tűz útján . (Walking on Fire) [July 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/03}

Tarr Bence László : Tummo: a belülről ittó tűz tibeti gyakorlata . (Tummo: the Tibetan practice of inner fire) [May 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/02}
Tarr Bence László : Ákásha Krónikák . (Akasha Records) [March 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/02}
Tarr Bence László : Ikerszületés: Fény fiú - Éj fiú . (Twins - Brothers of Day and Night) [February 2010] {Nők Lapja Ezotéria 2011/01}
Tarr Bence László : Előző életek őrzői: a Drúzok . (Keepers of Previous Lives - The Druze) [February 2010] {Nők Lapja Ezotéria 2011/01}
Tarr Bence László : Tisztánlátók – Lássunk tisztán! . (Clairvoyance) [January 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Energiavámpírok . (Energy Vampires) [January 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Az Angyal Válaszol . (Ask an Angel) [October 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Angyal Teszt . (Angel Test) [October 2009] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László : Szeretet és Boldogság . (Love and Happiness) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : A Tökéletes Szeretet nyomában . (In Search of Perfect Love) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Duálpár . (Dual Pair) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Szerelem Teszt . (Love Test) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Egy másik élet emlékei . (Memories of a Previous Life) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Az Új Világrend . (New World Order) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Öt lényegi kérdés a Böjtről . (Five Questions about Fasting) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Tarot Teszt . (Tarot Test) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Szerencse Teszt . (Test your Luck) [January 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Meditáció . (Meditation) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László : Az ember két élete . (Paralel Lives) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Ami a szemnek láthatatlan . (Invisible to the Naked Eye) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Karma – Ki mint vet, úgy arat . (Karma) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Spirituális teszt . (Spiritual Test) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László - Izing Klára : Lélektársunk Tükrében . (In the Mirror of our Soul-Mate) [2010/47] {Nők Lapja 47.}
Tarr Bence László - Izing Klára : A Félelem Mágiája . (The Magic of Fear) [2010/41] {Nők Lapja 41.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Az állatok paranormális képességei . (The paranormal perception of animals) [July 2010/35] {Nők Lapja 35.}

Tarr Bence László - Izing Klára : Spirituális Válság . (Spiritual Crisis) [2009/27] {Nők Lapja 27.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Hétköznapi varázslatok . (Everyday Magic) [2009] {Nők Lapja}
Tarr Bence László - Izing Klára : Az energiavámpírok köztünk élnek . (Energy Vampires) [2009] {Nők Lapja 13.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Szabaduljon meg az energiavámpírtól . (Energy Vampires) [2009/03] {Nők Lapja 13.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Ikrek – Egy lélek két testben? . (Twins: One Soul in Two Bodies) [2009] {Nők Lapja 21.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Mélységek és magasságok az alkohol hatására . (Alcohol - High and Low) [2008/09] {Nők Lapja 29.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Deja Vu – Mintha már átéltem volna . (Deja Vu) [2008/08] {Nők Lapja 32.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Az ezotéria árnyoldalai . (The Dark Side of Esoterism) [2007/02] {Nők Lapja 7.}
Tarr Dániel - Izing Klára : A 4 Évszak Arkangyalai . (Archangels of the Four Seasons) [2010/2011] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Dániel : Ezotéria és Spiritualitás . (Esotericism and Spirituality) [October 2013]
Tarr Dániel : Léteznek-e Angyalok? . (Do Angels Exist?) [August 2011]
Tarr Dániel : A nyári napforduló : Szent Iván-éji varázslatok . (Summer Equinox) [March 2011]
Tarr Dániel : Mágia és Parapszichológia . (Magic and Parapsychology) [March 2011] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Dániel : A Szeretet Útja . (The Way of Love) [2006]
Tarr Dániel : Boldog Párkapcsolat . (Happy Relationship) [2011]
Kiss Balázs Kunó : Párkapcsolat : Az alapok átalakítása . (Relationships : Rewriting Rules) [2012]
Dr. Fischer Szatmári László : Tantrikus párkapcsolat . (Tantric Relationship) [2013]
Gregorian Bivolaru : Tantrikus szerelem . (Tantric Love) [2013]
Elibom - Tarr Dániel : Főnix Madár . (Phoenix Bird) [2007]
Mariana Caplan : Spirituális tévutak . A spirituális úton terjedő betegségek tízes listája (Spiritual Sidetracks) [2010]

Osho : Intimitás . (Intimacy)

» Hermetikus Mágia és Okkultizmus KönyvtárKérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Want to know more?

SPIRITUAL LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 02-02-2016