"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         Library

         
 

home | art | buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | poetry | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

WEB MATRIX

 

» the Hindu Library

       
       
UFOLOGY LIBRARY

» the Ufology Library

       

Third Eye

Please support the Library!
(Kérlek támogasd a Könyvtárat!)

YOUR support keeps this site running. Thank you!
(A TE támogatásodra is szükség van!)

Tetra Trinity


Library


Tarr Dániel CyberGuru

» Tarr Dániel CyberGuru

Tarr Dániel - » filozófus, » kulturális antropológus, » vallásbölcsész, » irodalmár, » informatikus » cyberguru.

"Antropológusként a himalájában élő » aszkétákat » kutatja, ezért többször járt Indiában és Nepálban. » Siva kultuszáról és a » hindu tantráról szóló írásai első ízben irányították rá a magyar közönség figyelmét a hindu misztikára és a jóga hagyomány okkult aspektusaira. Filozófiai munkássága leginkább a » hermetikus hagyományok, így a mágia és okkultizmus tárgykörére irányul, de szerteágazó ismeretekkel rendelkezik számos új diszciplínában is.

Tanításai átfogóan világítanak rá a világ misztikus, okkult összefüggéseire, melyben ugyanúgy helyet kapnak a múlt tradicionális filozófiái, mint a legújabbkori tudományos felfedezések vagy jövőbe illő fantasztikumok. Előadásaiban felsejlenek azok az ősi bölcsességek és titkos tanítások, melyek nem függnek kortól, helytől és időtől. A kor izmusait az időtlenség okkult, mágikus és tantrikus vezérfonalára fűzi fel, rámutatva az emberi létezés többdimenziós, transzcendentális, örök aspektusaira.

» CyberGuru-ként jelen van az informatika frontvonalában is: online » E-Könyvtárában közretett alkotásai között a » hindu, » buddhista, » taoista, » vallásfilozófiai és » hermetikus irodalmak mellett megtaláljuk a » spirituális létszemlélet, a » parapszichológia, az » alternatív gyógyászat kimeríthetetlen tárházát is, továbbá kalandozhatunk a » látomásos művészet, a » költészet, a » fotográfia vagy akár a » transzhumanizmus, a jövőkutatás, a születendő információ technológiák és megannyi újszerű terület szerteágazó gyűjteményében is."


During my university years I strongly believed that academic literacy would be my way. Only after long years of ignorance did I stop academic writing. The library started as a collection of documents by me, family members and friends. Since then the library has become a growing selection of writings to include classic topical documents. Most collections are in Hungarian only, hence there are far better selections in English. You will find those in my link directories. Altogether the library is a symbolic act.

Use the materials with respect to the author.

FULL LIBRARY CONTENTS

Translations  
   
Transhumanism

Search | Keresés:

 
Web This site

Link Directories

XTRAS

Web Matrix

Want to know more?

» Check out the WEB MATRIX .

 


Philosophy and Religion

Buddhist Philosophy

ENTER BUDDHIST LIBRARY

Click to enter

» the Buddhist Library

 

 

ENTER BUDDHIST GALLERY

Click to enter

» the Buddhist Gallery

 

Available in Hungarian:

Magyarországi Buddhista Közösségek (Hungarian Buddhist Groups) [2009.]

Tarr Dániel : Dharmabeszéd . (A Speech of Dharma) . [2001] {GDBC Mahayana} - [(MS Word) « read it ]

Hinajána buddhizmus (Hinayana Buddhism):

Klaus Mylius - Russel Webb : A Páli Kánon . (The Pali Canon - Structure and brief content) . [2005.]
Vekerdi József : Buddha beszédei . (Speeches of Buddha) . [Helikon Kiadó, Budapest, 1989.]
Tenigl-Takács László : A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében . (Basic Buddhist Teachings in the Tipitaka) . [A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1994.]
Vekerdi József : Dhammapada - A Tan Ösvénye . (Dhammapada) . [Terebess Kiadó, Budapest, 1999.] - [(MS Word) « read it]
Fórizs László : Dhammapada - Az Erény Útja . (Dhammapada) . [Gaia, Budapest, 2002.] - [(MS Word) « read it (Pdf) « read it]
Vekerdi József : Dzsátakák . (Játakas) . [Terebess Kiadó, Budapest, 1998.]
Tarr Dániel : Hinajána Buddhizmus . (Hinayana Buddhism) . – [Schoolbook of the GDBC, 1997] - [(MS Word) « read it ]
Nyanaponika Thera : Anatta és Nibbana . (Anatta and Nibbana) . {fordította Migray Emőd} [2000] (Buddhist Publication Society 1956 Kandy)]

Mahajána buddhizmus (Mahayana Buddhism):

Tarr Dániel : Mahajána Buddhizmus . (Mahayana Buddhism The History of Mahayana Schools) . [Autumn 1994] – [Schoolbook of the GDBC, 2001.] - [(MS Word) « read it ]
Asvaghósa : Buddha Élete . (The Life of Buddha) . {fordította Vekerdi József} [Terebess Kiadó, Budapest, 1999.]
Szív szútra . (Prajnaparamita Hridaya Sutra) . {fordította Bánfalvi András}
Szív szútra - Az önfelülmúló megismerés szíve . (Bhagavatí Pradnyápáramitá Hridaja) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Gyémánt szútra . (Vajrachedika Prajnápáramitá Sutra) . {fordította Kovács Gábor}
Gyémántvágó szútra . (Vadzsraccshédiká-Pradnyápáramitá-mahájána-szútra) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Lankávatára szútra . (Lankávatára Sutra) . {fordította Migray Emőd}
Lótusz szútra - A Fehér Lótusz Kinyílása. (Lotus Sutra) . {fordította Porosz Tibor} [Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995.]- [(MS Word) « read it ]
Ratnagúna - Az önfelülmúló megismerés értékei . (Árya-Prajnápáramitá Ratnagúna-Samcaya-Gáthá) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Vimalakírti-nirdésa szútra - [részletek] . (Vimalakírti-nirdésa szútra) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]

Tarr Bence : Bódhiszattva . (Bodhisattva) . {GDBC Mahayana} - [(MS Word) « read it ]
Szamantabhadra, az Ősbuddha imája . (Samantabhadra Sutra) . {fordította Agócs Tamás} 2010.

Kínai buddhizmus (Chinese Buddhism):

Kósa Gábor : Kínai buddhista iskolák . (Chinese Buddhism) . [200x] – [Schoolbook of the GDBC, 200x.] - [(MS Word) « read it ]
Hamar Imre: A kínai buddhista filozófia korszakai és főbb jellegzetességei . (The main periods and charateristics of Chinese Buddhist philosophy). [1999] - [(MS Word) « read it ]
Hamar Imre : A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng . (Sudden Enlightenment - Tao Seng) . [1998] - [(MS Word) « read it ]

Tibeti buddhizmus (Tibetan Buddhism):

Tenzin Gjaco : Ősi Bölcsesség, Modern Világ . (Ancient Wisdom, Modern World). [2001] {translation by András Barkóczi}
Soós Sándor : A 84 Mahásziddha Legendája . (The Legends of the 84 Mahasiddha) . [2000] - [(Pdf) « read it ]
Tarr Bence : A Nyingma Kialakulása . (The Origins of Nyingma) . [1999] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Dzogcsen tanítások . (Dzog-chen teachings). {translation by Keith Dowman and Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Csecangpa : Bódhicsitta . (Bodhicitta) . {translation from Tibetan by Tamás Agócs} [2005] - [(MS Word) « read it ]
Lodrö Sonam : A Bölcsesség Tökéletessége . (The Perfection of Wisdom). [Schoolbook of the GDBC, 2001] - [(MS Word) « read it
Chogyam Trugpa: A Bölcs-Bolondság . (The Roar of the Lion - Wisdom and Craziness) . {translation from English by Bence Tarr} [2001] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Congkapa: Lam-Rim . (Congkapa: Lam-Rim) . [1997] {GDBC Buddhist Tantra} - [(MS Word) « read it ]
Kara György : Tibeti Halottaskönyv . (Tibetan Book of the Dead). [1986]
Tarr Bence : Bardo Tödol . (Bardo Tödol - Tibetan Meditations on Death). [1998] {GDBC Buddhist Tantra} - [(MS Word) « read it ]
Benedek István : A tibeti eszkatológia – Az örök vándorlás . (Tibetan Eschatology ). [1993]
Tarr Dániel : Csenrézi . (Chenrezig)
. [Spring 1996] {ELTE CAD} – [MTA Etno-regional Research Centre, Workbook 10., 1996] - [(MS Word) « read it ]
Karma Csagme : Csenrézi Mar Tri . (Chenrezig Mar Tri)
.
Tarr Bence : Buddhacsaládok . (Buddha family analogies). [1999] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Somlai György : A Kálacsakra . (Kalachakra). [2008] {Potala 21 (TST)}
Tarr Bence : Kálacsakra Tantra . (Kalachakra Tantra). [2000] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Sheldon Rochlin and Mark Eliot : Gyütő Tantra . (Gyuto Tantra). [1920-1950] {video, 51 minutes}

Szathmári Botond : A mandala jelképrendszere és használata
. (The symbology and use of mandala). [2008] {Potala 18 (TST)}

Zen buddhizmus (Zen Buddhism):

Petrilla András - Tarr Dániel : A bika hazavezetése . (Herding the Ox). [2008] {translations by András Bánfavli, Zsolt Hadházi and others}
Petrilla András - Tarr Dániel : Herding the Ox . (A bika hazavezetése) . [2008] {translations by Nyogen Senzaki & Paul Reps, Master K'uo-an, Jill N. Henry, Kaku-an, D. T. Suzuki and Kubota Ji'un}
Dobosy Antal : Zen tanítások . (Zen teachings) .
Kiliti Joruto : Japán nagy személyiségei . (Great Masters of Japan) .
Tarr Dániel : Lin-csi . (Lin-chi) . [Spring 1994] {GDBC Zen Buddhism} - [(MS Word) « readit ] 
Soós Sándor : Ikkjú Szódzsun . (Ikkyu) .
Ikkjú Szódzsun összegyűjtött versei . (The Collected Poems of Ikkyu) .
Soós Sándor : Sinran . (Sinran) . [2003] {CREDO Evangélikus Műhely, IX. évfolyam, 2003. 3-4. szám.} - [(MS Word) « read it ]
John Drew :
A Kamakurai Buddha . (The Buddha at Kamakura) . [1995] {poems in English} - [(MS Word) « read it ]
Abe Masao : Zen, buddhizmus és nyugati gondolkodás . (Zen and Western Thought) . [1985]

Madhjamaka buddhizmus (Madhyamaka Buddhism):

Fehér Judit : A Középút Alapversei . (Buddhapálita - Múlamadhyamakavritti) . {GDBC Madhyamaka} - [(MS Word) « read it ] .
Fehér Judit
: Ki az igazi mádhyamika? . (Who is the real madhyamika?) . {GDBC Madhyamaka} - [(MS Word) « read it ] .
Kásjapa-parivarta-szútra . [részlet] (Kásjapa-parivarta-szútra) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ] .

Jógacsára buddhizmus (Yogacara Buddhism):

Tenigl-Takács László : A jógacsára filozófiája . (The Philosophy of Yogacara). {GDBC Yogacara} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Vaszubandhu - Minden csak Tudomás . (Vasubandhu - The Proof of the Mind only. [Spring 1996] {GDBC Yogacara Buddhism} - [(MS Word)« read it ]
Fehér Judit : Nágárdzsuna: Drágakőfűzér . (Nágárjuna - Ratnávali ) . {GDBC Yogacara} - [« read it ] .
Tarr Bence : Raktározó Tudat . (Lankavatara sutra - on alaya-vijnana) . {GDBC Yogacara} - [« read it ]
Tarr Bence : Csak Tudat Tan . (Mind Only Philosophy). {GDBC Yogacara} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Jógacsára és Realizmus . (Yogacara and Realism - An Addition to Naive Realism) . {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Kékesi Balázs : Semmi nyugaton, üresség keleten . (Nothing in the West, Emptiness in the East) {TKBF Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Buddhista ismeretelmélet (Buddhist Epistemology):

Agócs Tamás : Buddhista ismeretelmélet . (Buddhist Epistemology). [A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Vaszubandhu - A Három önvaló Tanítása . (Vasubandhu - The Teaching of the Three Selves) . [Spring 1996] {GDBC Yogacara Buddhism} - [(MS Word)« read it ]
Tarr Dániel : Éntelenség és Üresség . (Selflessness and Emptiness) . [Spring 1995] {GDBC Mahayana Buddhism} - [(MS Word) « read it ]
Héjjas Emese : Buddhista és Pszichológiai Episztemológia . (Buddhist and Psychological Epistemology) . (GBDC BA Thesis) [1999] - [(MS Word) « read it
Tarr Dániel : Buddhista episztemológiai szójegyzék . (Buddhist Epistemological Glossary). [1998] {GDBC Buddhist Epistemology} - [(MS Word) « read it ]

Buddhista logika (Buddhist Logic):

Ruzsa Ferenc : Négy Mahájána Mester . (Four Masters of Mahayana) .

További írásokat lásd » Buddhista Könyvtár - TARTALOM

Interested? » Check out my buddhist background .

Top


Chinese Philosophy

ENTER TAOIST LIBRARY

Click to enter

» the Taoist Library

Available in Hungarian:

Ji King - A Változás Könyve (A Ji-King rendszere és a Kuák jelentése). (Ji King) .
Ji King - Csatolt Magyarázatok (Hszi-ce) (Szemelvények). (Ji King Commentary) .

Lao-ce : Tao Te King . (Tao Te King) . - [(MS Word) « read it ]
Csuang-ce : Csuang-ce bölcsessége . (The wisdom of Chuang-tse) . {Fordította Brelich Angelo}
Wen-ce : Lao-ce utolsó tanításai . (The last teachings of Lao-tse) . {Fordította Varga Sándor}

Lü Yen : Az Aranyvirág fakadásának titka . (Lu Yen: Secret of the Golden Flower) . {Fordította Kaczvinszky József}

Héjjas István : Ókori kínai filozófiák . (Ancient Chinese Philosophy) . [2002] - [(Pdf) « read it ]
Kósa Gábor : Kínai Filozófia . (Chinese Philosophy) . [200x] - [(MS Word) « read it ]
Prutkay Csaba : A Taoizmusról . (Taoism - Introduction) . [2001] - [(MS Word) « read it ]
Prutkay Csaba : Három Barlang Négy Kiegészítés - A taoizmus írásos hagyománya . (The Written Heritage of Taoism) . [2002] - [(MS Word) « read it ]
Prutkay Csaba : A taoista oltár . (The Taoist Shrine) . [1998] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Bevezetés a Kínai Filozófiába . (Introduction to Chinese Philosophy) [Autumn 1993] {GDBC Chinese Philosophy}
Tarr Bence : A Lét a pre-taoista és Preszókratikus filozófiában - Wang-pi és Parmenidész . (Wang-pi and Parmenides - The question of Existance in pre-taoist and presocratic philosophy) . [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : A felborult rend filozófiája - Hesziodosz és a Ji-King . (The Philosophy of Lost Order - Hesiod and the Ji-King) [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

További írásokat lásd » Taoizmus - TARTALOM

Top


Hermetic Philosophy

ENTER HERMETIC LIBRARY

Click to enter

» the Hermetic Library

» my Hermetic Directory

» my Alchemy Directory

 

Ankh

 

Caduceus

 

Ankh

Available in Hungarian:

» HERMETIKUS MÁGIA ÉS OKKULTIZMUS LEXIKON

Hermész Triszmegisztosz : Tabula Smaragdina . (The Emerald Tablet (Smaragdine Table) of Hermes Trismegistus) . [2009]

Hermetika (Hermetic Tradition):

Tarr Dániel : Hermetika, Mágia és Okkultizmus . (Hermetic Magic and Occultism) . [Autumn 1998] - [(MS Word) « read it ]
Frater Hermit : A hermetikus filozófia . (Hermetic Philosophy) . [Fraternitas Mercurii Hermetis Rend]
M. N. : A Smaragdtábla eredete és a hermetikus irodalom . (Hermetic Literature) .
Frater Hermit : Mercurius . (Mercurius) . [Fraternitas Mercurii Hermetis Rend]
Edouard Schuré : A Nagy Beavatottak . [részlet] (The Great Initiates) .
Pierre de Lasenic : (Rózsakeresztes) Hermetika . [részlet] (Rosicrucian Hermeticism) .
Nayah : Híres mágusok és mágikus rendek . (Famous Magicians and Magic Orders) . [2007]

Mágia és Okkultizmus (Magick and Occultism):

Tarr Bence : Mágia definíciók . (Magick - definitions). [1999] {Szintézis} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Mágikus Alapfogalmak . (Foundations of Magic). [Autumn 1999] - [Szintézis Open University (1999-2002)] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : A Mágia Tudománya . (The Science of Magic) . [Spring 1999] - [Elixír 124. & 125. (1999 June & July) - [Szintézis Open University (1999)] - [(MS Word) « read it ]
Israel Regardie : A mágia művészete . [részlet] (The Art of Magic) .
W. E. Butler : A mágia magas iskolája . (School of Magic) .
Frater Hermit : Teurgia . (Theurgy) .
Manly Palmer Hall : A fekete mágia elmélete és gyakorlata . [részlet] (The Theory and Practice of Black Magic) .
Frater A.M. : A mágikus világ lényei . (Magical Beasts) .
Tarr Dániel : Drog a Mágiában . (Drugs in Magic) . [Spring 1996] - [Törökfürdő 1996/2-3] - [(MS Word) « read it ]

Katona István : A mágiáról és a démonológiáról . (Christianity On Magic and Demonolgy) . A toscanai püspöki konferencia lelkipásztori útmutatása [1995]

Alkímia (Alchemy):

Tarr Bence : Alkímia . (Alchemy) . [Autumn 1996] {ELTE PHIL} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Alkimista szimbólumok . (Alchemical Symbols) . [2010]
Frater Hermit : Bevezetés az Alkímiába . (Introduction to Alchemy) .
Arthur Edward Waite : Az Alkímia képi szimbólumai . (The Symbolism of Alchemy) .
Egy másik recept . SAL HARMONIACUM VEGETABILE LULLII. (Another Recipe) .

Asztrológia (Astrology):

Tarr Dániel : Bevezetés az Okkult Asztrológiába . (Introduction to Occult Astrology) . [2011]
Győrffy László : A házak ezoterikus jelentése . (The Esoteric Meaning of Astrological Houses) . {Győrffy László: Asztrológia - részlet}

Kabbala (Kabbalah):

ZOHÁR - A Ragyogás Könyve . (Zohar - Book of Light) . {válogatta és fordította: Bíró Dániel és Réti Péter, 1990.}

Aryeh Kaplan : Széfer Jecirá, azaz Az Alkotás Könyve - elméletben és gyakorlatban . (Sefer Yetzirah - Book of Creation) . {fordította: Miski Zoltán, 2004.}

Bevezetés a Kabbalába . (History of the Kabbalah) . [(Pdf) « read it ]
Bnéj Baruch : A Kabbala Atyjai - A Kabbala története a színfalak mögött. (Fathers of the Kabbalah) .
Cserhalmi Tamás : Kabbalista Bölcsek . (Wise Men of the Kabbalah) .
Tarr Dániel : Teremtés a zsidó ezotériában . (The concept of Creation in Jewish esoteric) . [Autumn 1996] {ELTE PHIL} [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Angyali hierarchia . (Hierarchy of Angels) . [2007]
Leon Hardt : Kabbalista Numerológia . (Kabbalistic Numerology) .

Tarot (Tarot):

» TAROT JÓSLÁS

Tarr Dániel : Bevezetés a Tarot-ba . (Introduction to Tarot) . [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tarot analógiák . (Tarot Analogies) . [2010] {work file} [1999] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tarot jóslás . (Tarot Divination) . [2009] {interactive divination tool}
Oswald Wirth : A Tarot eredete . [részlet] (Origins of the Tarot) .
P. O. Ouspensky : A Tarot szimbolizmusa . [részlet] (Symbolism of the Tarot) .
Frater Hermit : Tarot kártyavetés . (Divination with Tarot decks) .

Numerológia (Numerology):

Frater Hermit : Numerológia . (Numerology) .
Leon Hardt : Kabbalista Numerológia . (Kabbalistic Numerology) .

Szakrális Geometria (Sacred Geometry):

Tarr Dániel - Nagy Domonkos : Piramidológia . (True Measures of The Pyramid) . [1991]

Wicca (Boszorkányság) (Wicca):

Frater Hermit : A modern boszorkányságról . (Modern Witchcraft) .
Frater Hermit : Wicca istennők . (Wicca Goddesses) .
Tarr Dániel : Szerelmi Mágia . (Love Magic) . [2010]
Frater Hermit : A kristálygömbről . (Crystal Ball) .

Grimoire (Grimoire):

Dr. Kássa Lászó : A legjelentősebb grimoire . (The most important Grimoire) .
G. S. Frater P. A. X. : Lemegeton - Salamon kis kulcsairól . (Lemegeton - The Lesser Keys of Solomon) .
Claviculae Salamonis - Salamon kulcsai [részlet]. (Clavicula Salomonis - The Key of Solomon) .
Kivonat Dr. Faust könyvéből [részlet] . (The Book of Dr. Faustus) .
Abdul Alhazred : Necronomicon . (Necronomicon) .
A Démoni Biblia [részlet] . (The Demonic Bible) . [Fraternitas Mercurii Hermetis könyvtár]

Available in English:

Daniel Tarr : Milton's Paradise Lost - The Fall of Man . [Autumn 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) «read it ]
Daniel Tarr : H.P. Lovecraft - The Cthulhu Myth . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : William Blake - The Book of Urizen . (MA Thesis) [March 2000] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]

További írásokat lásd » Hermetika - TARTALOM

Top


Hindu Philosophy

ENTER HINDU LIBRARY

Click to enter

» the Hindu Library

OM

OM

ENTER HINDU GALLERY

Click to enter

» the Hindu Gallery

» my Hindu Directory

 

Available in Hungarian:

Tarr Dániel : Siva Himnusz . (A Hymn to Siva) . [1999] - [(MS Word) « read it ]

Schmidt József : Az Ind Filozófia . (Introduction to Hindu Philosophy) . [1923]

Védák (Veda):

Fórizs László : Nászadíja-himnusz . (Nasadiya - The Creation Hymn of the Rig Veda) . [1989] - [(Pdf) « read it ]
Fórizs László & Weöres Sándor:
Rig Véda himnuszok . (Hymns from the Rig Veda) . - [(MS Word) « read it ]
Fórizs László: Satapatha Bráhmana . (Satapatha Brahmana) . [1994] - [(Pdf) « read it ]

Upanisadok (Upanishad):

Tenigl-Takács László : Upanisadok . (Upanishad) . [Ursus, 1998.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Az Upanisadok Titkos Tanítása . (The Secret Doctrine of the Upanishad) . [1993] {GDBC Upanishad Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Prána - átman . (Prana - Atman) . [1993] {GDBC Upanishad Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Puránák (Purana):

Vekerdi József : Bhagavad-gítá . (Bhagavad Gita) .
Bhagavad Gita, Úgy ahogy van . (Bhagavad Gita, As It Is) . - [(MS Word) « read it ]
Sríla B.A. Nárajan Szvámi : Bhagavad-gítá . (Bhagavad Gita) .
Király Liliom : Visnu-szútra . (Vishnu Sutra) .

Njája (Nyaya):

Gótama : A Logika Szövétneke . (Gautama: Nyaya-sutra) . [1992] {Fordította és a jegyzeteket írta Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]
Ruzsa Ferenc: A szerszám és a módszer . (Traditional Indian Logic). [2004] - [(MS Word) « read it ]

Vaisésika (Vaisheshika):

Tenigl-Takács László : Vaisésika-szútra . (Vaisheshika Sutra) . [1992] {Fordította és a jegyzeteket írta Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]

Szánkhja (Samkhya):

Isvarakrisna : A számvetés megokolása (Szánkhja-káriká) . (Ishvarakrishna: Samkhya-karika) . [1997] {Fordította és magyarázatokkal ellátta Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]
Fórizs László : Szánkhja - A Lélek Ébredése . (Samkhya - The Awakening of the Soul) . [1993] - [(MS Word) « read it ]
Ruzsa Ferenc : A Klasszikus Szánkhja Filozófiája . (Classical Samkhya Philosophy) . [1997] - [(MS Word) « read it ]

Védanta (Vedanta):

Sankara : A Brahma-szútra magyarázata . (Brahma-Sutra-Sankara-Bhasyam) . [1996] {Fordította és a jegyzeteket írta Ruzsa Ferenc} - [(MS Word) « read it ]
Sankara : A megkülönböztetés drágaköve (Vivekachundamani) . (Shankara: Vivekachundamani) . [1984] {Fordította és az előszót írta Hetényi Ernő}
Sankara : Az azonosság Lelkének ismerete (Atma Bodha) . (Shankara: Atma Bodha) . {Fordította Gyula}

Jóga (Yoga):

Patandzsali : Az Igazság Szövétneke (Jóga-Szútra) . (Patanjali: Yoga-sutra) . [1997] {Fordította és magyarázatokkal ellátta Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]
Gherandha Muni : A Gheranda-Szamhitá . (Gheranda Samhita). [1995] {Fordította Fejes Róbert}
Jógi Pranavánanda : Tiszta Jóga . (Pure Yoga). [1995] {Fordította Fejes Róbert}
Szvátmáráma : A Hatha-jóga Lámpása . (Hatha Yoga Pradipika). [2000] {Fordította: Hidas Gergely, Kiss Csaba, Zentai György} - [(pdf) « read it ]
A tradicionális jóga rendszere . (Traditional Yoga System). {forrás: wikipedia.hu}
Kara István : A Tudat Leigázása . (Yoga - Mastering the Mind). [2000] {GDBC Classic Joga} - [(MS Word) « read it ]

Hindu Tantra (Hindu Tantra):

Tarr Dániel : A Hindu Tantra követői és gyakorlata . (The followers and practices of Hindu Tantra) . (GDBC MA Thesis) [Spring 1997] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Siva Kultusza . (The Cult of Siva) . (ELTE CAD MA Thesis) [Spring 1999] - [(MS Word) « read it ]
Kara István : Kápalika Szádhana . (Kapalika Sadhana) . (GDBC BA Thesis) [2001] - [(MS Word) « read it ]
Jonathan Parry : Az Aghori Aszkéták . (The Aghori Ascetics) . [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszketizmus . (Indian Asceticism) . [Spring 1998] {ELTE CAD BA} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Hindu Tantra jegyzet . (Hindu Tantra Notes) . (Schoolbook of the GDBC, 1996.) [1996] - [(MS Word) « read it ]

Available in English:

Maithuna - The Art of Sacred Sex . - Introduction to Tantrick Sex
Sexual Positions in the Kama Sutra . - The Love Teachings of Kama Sutra By Vatasyayana

További írásokat lásd » Hinduizmus - TARTALOM

Top


Philosophy and Anthropology of Religion

ENTER RELIGION LIBRARY

Click to enter

» the Religion Library

Available in Hungarian:

Horváth Pál : Vallásfenomenológia . (Phenomology of Religion) . {Uniworld}
Horváth Pál : Vallástörténet . (History of Religion) . {Uniworld}

Ókori vallások (Ancient Religions):

Tarr Bence : MER - A piramis . (The Pyramid) . [Spring 1995] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel - Nagy Domonkos : Piramidológia . (True Measures of The Pyramid) . [1991]
Tarr Dániel : Ziqquratu . (The Zikkurat) . [Spring 1994] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]

Kereszténység (Christianity):

Horváth Pál : Kutatástörténet és szövegkritika - A bibliakutatás történetéből. (History of Bible Research) . {Uniworld}
Horváth Pál : Régészet és vallástudomány - A bibliai régészet történetéből. (Archeology and Science of Religion) . {Uniworld}

Dér Katalin : Hermeneutika és vallástudomány - A bibliai hermeneutika története . (Hermeneutics and Science of Religion) . {Uniworld}

Tarr Dániel : Angyali hierarchia . (Hierarchy of Angels) . [2007]
Tarr Bence : ICHTUS . (Ichtus - On Jesus) . [Autumn 1995] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Jézus Rabbi . (Rabbi Jesus) . [Autumn 1995] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Az apokaliptikus áramlatok világképe . (The Vision of Apocalyptic Trends) . [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

További írásokat lásd » Vallásfilozófia - TARTALOM

Top


Western Philosophy

ENTER PHILOSOPHY LIBRARY

Click to enter

» the Philosophy Library

Available in Hungarian:

History of Philosophy

Tarr Dániel : A felborult rend filozófiája - Hesziodosz és a Ji-King . (The Philosophy of Lost Order - Hesiod and the Ji-King) [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A Lét a pre-taoista és Preszókratikus filozófiában - Wang-pi és Parmenidész . (Wang-pi and Parmenides - The question of Existance in pre-taoist and presocratic philosophy) . [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Pürrhon és a Buddhizmus . (Pyrrho and Buddhism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A 'Természet tudománya' Hérakleitosz töredékeiben . (The "Philosophy of Nature"; in Heracleitus' fragments) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A "természet tudománya" Hérakleitosznál . (Heracleitus : "Philosophy of Nature") {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Aurelius Augustinus . [Autumn 1995] {GDBC History of Philosophy}
Daniel Tarr : Aurelius Augustinus: Confessions . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Daniel Tarr : Descartes: Discourse on Method . [1993] {ELTE PHIL Nagy László}
Daniel Tarr : Hume: An Essay Concerning Human Understanding . [1993] {ELTE PHIL Nagy László}
Daniel Tarr : Individualism and modern philosophy . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Daniel Tarr : Plato . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Daniel Tarr : Plato: Phaedo . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Daniel Tarr : Pre-Socratic Thought – The Philosophy of ONE . [Autumn 1993] {GDBC Ancient Philosophy}
Daniel Tarr : Rousseau: Social Contract . [1993] {ELTE PHIL Nagy László}

Epistemology

Tarr Bence : Paltón eszmélése, avagy a phronészisz . (Plato's Enlightenment - The concept of phronesis) [1993] {GDBC Ancient Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A 'Tér' fogalmának problémája Platón Timaioszában . (Plato's Chora - The problem of "Space" in Plato's Timaus) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A külvilág Hume radikális szkepszisének tükrében . (The External World in light of Hume's Radical Scepticism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Hume szélsőséges szkepticizmusa a kanti kriticizmus tükrében . (Hume's Scepticism in light of Kantian Crtiticism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Kant: Ding An Sich . {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Wittgenstein ontológiája - Avagy a világ mint logikai tér . (Wittgenstein's ontology - The world as logical space) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Wittgenstein Docta Ignorantia-ja . (Wittgenstein's Docta Ignorantia) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Lábjegyzet a naív realizmus elméletéhez - kiegészítés az ind-filozófia tárgyköréből . (Yogacara and Realism - An Addition to Naive Realism .) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Kékesi Balázs : Semmi nyugaton, üresség keleten . (Nothing in the West, Emptiness in the East) {TKBF Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Available in English:

Daniel Tarr : Cognition and Freedom in 17-18th century philosophy . [1992] {ELTE PHIL Nagy László} 
Bence Tarr : The Question of Induction in Hume's Enquiry . {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Bence Tarr : The Theory of Direct Realism . [1999] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : The Theory of Direct Realism – In the light of Theories of Perception . [Autumn 2001] {CEU Empiricism} - [(MS Word) « read it ]
Bence Tarr : Philosophical nonegocentrism in Wittgenstein and Candrakirti . (recension of R. A. F. Thurman's essay) [1997] {ELTE PHIL} - [(MS Word) « read it ]

Metaphysics

Daniel Tarr : The Concept of Metempsychosis in Early Greek Philosophy . [Autumn 2001] {CEU Philosophy and Religion} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Plato's Enlightenment – The concept of phronesis . [Autumn 2001] {CEU Ancient Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

További írásokat lásd » Filozófia - TARTALOM

Interested? » Check out my philosophy studies .

Top


Esoteric Spiritualism

Click to enter

» the Spiritual Library

 

 

 

 

 

 

Available in Hungarian:

Szellemi Tanítók - a világ szellemi mesterei (Spiritual Teachers of the World )
Magyarországi Szellemi Gondolkodók (Hungarian Ezoteric Thinkers) [2009]

Tarr Bence László : Hét tenger hajósa . (Sailor of the Seven Seas) [2008] {Szintézis Szabadegyetem}

Tarr Bence László : Ébredés . (Awakening) [Winter 2006]
Tarr Bence László : Kavicsok . (Pebbles) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Névetlen Mester . (Anonymous Master) [January 2009] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László : Kapujanincs Átjáró – a transzcendencia lényegéről . (Transcendence) [2007]
Tarr Bence László : Spiritualitás és ezoterikus gondolkodás . (Spiritualism and Esoteric Awareness) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Ki vagyok én? . (Who am I?) [2007]
Tarr Bence László : Spirituális Gyereknevelés . (Spiritual Upbringing) [2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Hét tenger hajósa . (Sailor of the Seven Seas) [2008] {Szintézis Szabadegyetem}

Tarr Bence László : 2012: Az Idő Közel... Jóslatok – Rosszlatok . (2012: The Time is Near) [2008] {in: 2012: Az idő közel... (Pilis-Print Kiadó, 2008)}

Tarr Bence László : A Holdistennő Három Arca . (The Three Faces of the Moon Goddess) [March 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : A Különbözőség Kincse . (Differences to Treasure) [February 2011] {Elixír}

Tarr Bence László : Az Alkonyi Bárka Misztériuma . (The Mystery of the Sun Ark) [November 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Te Mit választanál? - Lábjegyzet a Tudatos Teremtéshez . (What would YOU choose? - A footnote to Conscious Creation) [January 2011] {Elixír}
Tarr Bence László : Árnyék és Lélektárs . (The Shadow and the Soul-mate) [November 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Boldogság-meditáció antideresszánsok helyett . (Happiness-meditation vs. Happy-pills) [November 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Egy Második Élet Kapujában . (At the threshold of a Second Life) [October 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Analógiák tudománya . (The Science of Analogies) [August 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : A Fölnőttek bolygója . (Planet of the Adults) [June 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Örök Élet forrása . (Source of Eternal Life) [May 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Életerő megőrzésének mentális praktikái . (Mental Practices of Vitality Preservation) [May 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Boldogság - Barangolás a nagyvilágban . (Happiness Around the World) [April 2010] {Blikk}
Tarr Bence László : Krízis és Katarzis . (Crises and Catarsis) [March 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Munkamánia - A munka nemesít? . (Workaholism) [February 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Egyéni sors - kollektív végzet . (Personal Fate - Collective Destiny) [January 2010] {Elixír}

Tarr Bence László : Zen-do – A zen útja . (Zen-do: The Way of Zen) [February 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Aiki-do – A béke művészete . (Aiki-do: The Way of Peace) [January 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Kyu-do: Céltudatos céltalanság . (Kyu-do: The Way of Sword and Arrow) [December 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Sho-do: Az írás útjának tanítása . (Sho-do: The Way of Writing) [November 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Csa-do – A Tea-út tanítása . (Cha-do: The Way of Tea) [October 2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Felejtés és megbocsájtás . (Forgetfulness and Forgiveness) [December 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Pár Kapcsolat – a számokba rejtve . (Relationships in Numerology) [October 2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Hűség és Hűtlenség . (Faithful and Untrue) [August 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Örök lázadók: a szabadság vándorai . (Eternal Rebels) [July 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Kettős Távhatás – Ikerség és Telepátia . (Twin Telepathy) [June 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Szex és Erkölcs . (Sex and Morality) [May 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Örök győztesek – Örök vesztesek . (Eternal Winners and Loosers) [April 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Sosemvolt emlékeink . (Memories we never had) [March 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Hírnév bármi áron – a Hérosztratosz-effektus . (Famous by All Means) [February 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Hipnózis . (Hypnosis) [January 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Áldás-áldás, Égi áldás… . (Heavenly Blessing) [2009] {Elixír}

Tarr Bence László : Boldogságra kárhoztatva . (Condemned to Happiness) [December 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Áldott Magány . (Blessed Solitude) [November 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Stressz: A gond-viselés lélektana . (Psychology of Providence) [October 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Működő Babonák . (Practical Superstition) [September 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Másság - Egy és Más . (Otherness) [August 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Válás - Defensor Matrimonii – A házasság védelmében . (Divorce - In defence of Marriage) [July 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : A bizalmas pénz . (Confidante Money) [June 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Érzékiség – a legnagyobb áldozat . (Sensuality) [May 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Magna Mater – Az anyaság misztériuma . (Mistery of the Mother) [April 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : A Titok Társaságában - Titkos Társaságok . (Secret Societies) [March 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Korlátlan korlátoltság - az emberi teljesítőképesség . (Human Performance) [February 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Szerencse - Fortuna Imperatrix Mundi . (Fortune) [January 2008] {Elixír}

Tarr Bence László : A gyógyító karácsony . (Healing Christmas) [December 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Bűnös Bűntelenség . (Unpunished Guilt) [November 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Titkos Bölcselet (De Occulta Philosophia) . (Secret Wisdom (De Occulta Philosophia)) [October 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Agresszió - A Szükséges Rossz . (Agression - The Necessary Bad) [September 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Jóga - A Lélek Csendje . (Yoga - Quiet Soul) [August 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : Feneketlen Mélység - Mélypszichológia . (Endless Chasm - Deep Psychology) [July 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : A Daimon . (Daimon) [June 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Exit Mundi, Világ Vége Jóslatok – Rosszlatok . (End of the World Predictions) [May 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Gátlástalanul . (Shamelessly) [April 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Küklosz Anankész – A Sors Kereke . (Wheel of Fortune) [March 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Szatguru: Az igaz lélek tanítómestere . (Satguru: Teacher of the Soul) [February 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Vis Vitalis - Az Életerő . (Vitality) [January 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : Elfelejtett emlékeink . (Forgotten Memories) [December 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : Tér-Rendezés . (Ordering Space) [November 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A kölcsönös függés világa . (World of Interdependence) [October 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : Célzás . (Targeting) [September 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A Bennünk dúló Vihar . (The Storm Within) [August 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A Szerelem Világa. (World of Love) [July 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : A Bennünk élő Állat . (The Beast Within) [June 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : A parajelenségek pszichológiája . (The Psychology of Paraphenomenons) [February 2006] {Elixír}
Tarr Bence László : Karma - Se jót, se rosszat! . (Karma - Neither Good or Bad) [November 2005] {Elixír}

Tarr Bence László : Ikerszületés: Fény fiú - Éj fiú . (Twins - Brothers of Day and Night) [February 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Előző életek őrzői: a Drúzok . (Keepers of Previous Lives - The Druze) [February 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Tisztánlátók - Lássunk tisztán! . (Clairvoyance) [January 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Energiavámpírok . (Energy Vampires) [January 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Az Angyal Válaszol . (Ask an Angel) [October 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Angyal Teszt . (Angel Test) [October 2009] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László : Szeretet és Boldogság . (Love and Happiness) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : A Tökéletes Szeretet nyomában . (In Search of Perfect Love) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Duálpár . (Dual Pair) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Szerelem Teszt . (Love Test) [July 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Egy másik élet emlékei . (Memories of a Previous Life) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Az Új Világrend . (New World Order) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Öt lényegi kérdés a Böjtről . (Five Questions about Fasting) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Tarot Teszt . (Tarot Test) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Szerencse Teszt . (Test your Luck) [January 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Meditáció . (Meditation) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László : Az ember két élete . (Paralel Lives) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Ami a szemnek láthatatlan . (Invisible to the Naked Eye) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Karma - Ki mint vet, úgy arat . (Karma) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Spirituális teszt . (Spiritual Test) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}

Tarr Bence László - Izing Klára : Lélektársunk Tükrében . (In the Mirror of our Soul-Mate) [2010/47] {Nők Lapja 47.}
Tarr Bence László - Izing Klára : A Félelem Mágiája . (The Magic of Fear) [2010/41] {Nők Lapja 41.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Az állatok paranormális képességei . (The paranormal perception of animals) [July 2010/35] {Nők Lapja 35.}

Tarr Bence László - Izing Klára : Spirituális Válság . (Spiritual Crisis) [2009/27] {Nők Lapja 27.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Hétköznapi varázslatok . (Everyday Magic) [2009] {Nők Lapja}
Tarr Bence László - Izing Klára : Az energiavámpírok köztünk élnek . (Energy Vampires) [2009] {Nők Lapja 13.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Szabaduljon meg az energiavámpírtól . (Energy Vampires) [2009/03] {Nők Lapja 13.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Ikrek - Egy lélek két testben? . (Twins: One Soul in Two Bodies) [2009] {Nők Lapja 21.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Mélységek és magasságok az alkohol hatására . (Alcohol - High and Low) [2008/09] {Nők Lapja 29.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Deja Vu - Mintha már átéltem volna . (Deja Vu) [2008/08] {Nők Lapja 32.}
Tarr Bence László - Izing Klára : Az ezotéria árnyoldalai . (The Dark Side of Esoterism) [2007/02] {Nők Lapja 7.}

További írásokat lásd » Spirituális Ezotéria - TARTALOM

Top


Cultural Anthropology

ENTER ANTHROPOLOGY LIBRARY

Click to enter

» the Anthropology Library

 

 

Sadhu

 

Jagganath

 

Sadhu Gallery

Click to enter

» the Sadhu Photo Gallery

Available in Hungarian:

Tarr Dániel : Hogy kutatok én? . (How I do my Research) . [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Hindu kultúra (Hindu Culture)

Tarr Dániel : Az indiai kasztrendszer . (The Indian Cast System) [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence: Amritsar - A Nektár-tó . (Amritsar - The Nectar Lake) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence: Az amritszári Adi Grantha kultusza . (The Cult of the Adi Grantha in Amritsar) [ELTE CAD BA Thesis, 1998.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Murti - Az idolátria valódi formája . (Murti - The true form of idolatry) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Gábor Takácsy : Khailasanatha . (Khailasanatha) [2002] {GDBC Early Indian Culture} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszkéták - kiállítási forgatókönyv . (Indian Ascetics - Exhibition Plan Outline) [Spring 1998] {ELTE CAD Museology} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Szádhu képgaléria . (Sadhu Picture Gallery ) . [2007]

A » hindu könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : Hindu Tantra jegyzet . (Hindu Tantra Notes) . (Schoolbook of the GDBC, 1996.) [1996] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszketizmus . (Indian Asceticism) . [Spring 1998] {ELTE CAD BA} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : A Hindu Tantra követői és gyakorlata . (The followers and practices of Hindu Tantra) . (GDBC MA Thesis) [Spring 1997] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Siva Kultusza . (The Cult of Siva) . (ELTE CAD MA Thesis) [Spring 1999] - [(MS Word) « read it ]
Kara István : Kápalika Szádhana . (Kapalika Sadhana) . (GDBC BA Thesis) [2001] - [(MS Word) « read it ]
Jonathan Parry : Az Aghori Aszkéták . (The Aghori Ascetics) . [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Buddhista kultúra (Buddhist Culture)

Szathmári Botond : A buddhista sztúpa szimbolikája . (Symbology of the Buddhist Stupa) . {Potala 19. (TST)}
Dr. Pressing Lajos : A buddhista sztúpa – spirituális építészeti elvek . (The Buddhist Stupa - spiritual architecture) . {Magyar Építőművészet (2007/4.)}

Magyar Buddhista Kultúra:

Tarr Dániel : Magyarországi Buddhista Közösségek (Hungarian Buddhist Groups)
Kárpáty Ágnes : Buddhizmus Magyarországon . (Buddhism in Hungary) [ELTE CAD 2001.]

Tibeti Buddhista Kultúra:

Kína rövid története . (Short History of China) . {Potala 12. (TST)}
Tibet rövid története . (Short History of Tibet) . {Potala (TST)}
Szathmári Botond : Tibet fölfedezése . (Discovery of Tibet) . {Potala 6. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti népvallás . (Tibetan Folk Beliefs) . {Potala 13. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti phön (bön) hagyomány . (The Tibetan Bön tradition) . {Potala 8. (TST)}
Szathmári Botond : A dalai lámák intézménye és történetük . (The Institutes of the Dalai Lamas and their history) . {Potala 5. (TST)}
Szathmári Botond : Tendzin Gyáco, a XIV. Dalai Láma . (Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama) . {Potala 15. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti szakrális zene, és hangszerei . (Tibetan sacred music and its instruments) . {Potala 20. (TST)}
Gelle Zsóka : A Csham tánc . (Cham Dance) . {Potala 3. (TST)}
Altmann Andrea : A tibeti család szerkezete és szociológiai jellemzői . (Tibetan family structure and social characteristics) . {Potala 14. (TST)}
Szathmári Botond : Tibet élővilága . (The Nautral Environment of Tibet) . {Potala 8. (TST)}
Szathmári Botond : Hlásza, az istenek földje . (Lhasa, the land of gods) . {Potala 16. (TST)}
Tarr Bence : Ladakh - a körülmények hatalma . (Ladakh - The Power of Circumstance) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Majorosi Anna : Bhután, a sárkány birodalma? . (Bhutan: Land of the Dragon?) [Kodolanyi, Szabadpart 1999.]

Obrusánszky Borbála : Dandzanravdzsaa tevékenysége és hagyatéka . (The Life and Legacy of Danĵanrabĵai) . {Potala 23. (TST)}

A » buddhista könyvtárban olvasható:

Tarr Bence : A Nyingma Kialakulása . (The Origins of Nyingma). [1999] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Csenrézi . (Chenrezig). [Spring 1996] {ELTE CAD} – [MTA Etno-regional Research Centre, Workbook 10., 1996] - [(MS Word) « read it ]
Sheldon Rochlin és Mark Eliot : Gyütő Tantra . (Gyuto Tantra). [1920-1950] {video, 51 minutes}

Egyéb:

Tarr Bence : Buddhizmus és kapitalizmus . (Buddhism and Capitalism) [ELTE CAD 1997.] - [(MS Word) « read it ]

Drogok (Drugs)

» Drog Linkgyűjtemény (Drugs Link Directory)

Tarr Dániel : Indiai drog '95 . (Indian Drug '95) [Autumn 1995] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Kashmir '95 . (Kashmir '95) [Autumn 1995] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Manali '95 . (Manali '95) [Spring 1996] {ELTE CAD} - [MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tunéz drog '96. (Tunisian Drug '96) [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Szociológia (Sociology)

Tarr Dániel : Franz Boas . (Franz Boas) [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A Toradzsák temetkezési szokásai . (Toraja - Death Rites) [ELTE CAD MA Thesis, 1999.] - [(MS Word) « read it ]*

Más könyvtárakban olvasható:

Tarr Dániel : Az internet mítosza . (The Internet Myth) . [ELTE CAD 1996] - [in The Internet Myth {Kodolányi Füzetek 3.} [Kodolányi János Főiskola (1999) ISBN 9630384329] - [(MS Word) « read it or » Check out the on-line version ]
Daniel Tarr : 'Nam on the Net . [Spring 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Nationalism and National Minorities . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Az apokaliptikus áramlatok világképe . (The Vision of Apocalyptic Trends) . [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Utazás (Travel)

Daniel Tarr : Amritsar - The Golden Temple and the Nectar Lake . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Benares - The City of Ascetics . [Magyar Hírlap - Világszám 2. (1997 April)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Indian Drug ‘95 . - [Törökfürdö (1/1996) & Magyar Narancs VIII/28 (11/06/1996) & VillanyMancs (04/07/2003)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Kashmir '95 - War in the Himalayas . [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Khajuraho - Sex temples of India . [Magyar Hírlap - Világszám 1. (1997 March)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Ladakh - The Last Shangri-la . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Lappland . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Manali - The World of Cannabis . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Paris Nouveau [Autumn 1997] - [Max 1997/4 (1997 November)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Scotland . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Thailand [Autumn 1997] - [Max 1997/2 (1997 September)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Valencia and Granada . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]

Egyéb (Other)

Daniel Tarr : The Camera Hungary '99 Television Festival - [in The Future of the Media [Média Hungária (1999)]

További írásokat lásd » Kulturális Antropológia - TARTALOM

Interested? » Check out my anthropology background .

Top


Alternative Medicine

ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY

Click to enter

» the Alternative Medicine Library

Available in Hungarian:

Tarr Dániel : Agykontroll . (The Silva Method - UltraMind) . [2010]
Tarr Dániel : Ajurvéda . (Ayurveda) . [2010]
Tarr Dániel : Akupunktúra . (Acupuncture) . [2010]
Tarr Dániel : Anti Aging (Öregedés megállítása) . (Anti Aging) . [2010]
Tarr Dániel : Aromaterápia . (Aroma Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Aura gyógyászat . (Aura Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Bach virágterápia . (Bach Flower Remedies) . [2010]
Dr. Opál Sándor - Tarr Dániel : Bioenergetika . (Bioenergetics) . [2010]
Tarr Dániel : Biokertészet . (Biogardening) . [2010]
Szőke Dorottya - Tarr Dániel : Biológiai fogászat . (Biological Dentistry) . [2009]
Tarr Dániel : Biorezonancia . (Bioresonance) . [2010]
Tarr Dániel : Biotechnológia . (Biotechnology) . [2010]
Tarr Dániel : Csakra gyógyászat . (Chakra Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Csi-kung . (Chi Kung) . [2010]
Tarr Dániel : Dietetika . (Dietetics) . [2010]
Tarr Dániel : Elektro-akupunktúra . (Electro-Acupuncture) . [2010]
Tarr Dániel : Élet meghosszabbítás . (Life Extension) . [2010]
Tarr Dániel : Energia gyógyászat . (Energy Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Enzimterápia . (Enzyme Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Feng-shui . (Feng Shui) . [2010]
Tarr Dániel : Fényterápia . (Light Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Fotorejuvenáció . (Photo Rejuvenation) . [2010]
Tarr Dániel : Frekvencia gyógyászat . (Frequency Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Grafológia . (Graphology) . [2010]
Tarr Dániel : Gravitációs kezelés . (Gravitational Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Gyógynövények . (Herbal Medicine) . [2010]
Tarr Dániel : Hidroabrázió . (Hydroabrasion) . [2010]
Tarr Dániel : Holisztikus gyógyászat . (Holistic Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Homeopátia . (Homeopathy) . [2009]
Tarr Dániel : Íriszdiagnosztika . (Iris Diagnostics) . [2010]
Tarr Dániel : Izomkontroll . (Muscle Control) . [2010]
Tarr Dániel : Kaqun . (Kaqun Water) . [2010]
Tarr Dániel : Kineziológia . (Kinesiology) . [2009]
Tarr Dániel : Kiropraktika . (Kyropractice) . [2010]
Tarr Dániel : Köpölyözés . (Cupping Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Kranioszakrális terápia . (Craniosacral Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Krionika . (Cryonics) . [2010]
Tarr Dániel : Kristály gyógyászat . (Crystal Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Lézerterápia . (Laser Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Lúgosítás . (Medical Alkalization) . [2010]
Tarr Dániel : Masszázs terápiák . (Massage Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Mágnesterápia . (Magnetic Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Mezoterápia . (Mesotherapy) . [2010]
Tarr Dániel : Méregtelenítés . (Detoxification) . [2010]
Tarr Dániel : Moxa terápia . (Moxa - Moxibustion (Heat) Therapy) . [2010]
Kristóf Katalin - Tarr Dániel : NES terápia . (NES Therapy) . [2008]
Tarr Dániel : Neurálterápia . (Neural Therapy) . [2010]
Nagy Csaba : Orvosi asztrológia . (Medical Astrology) . [2010]
Tarr Dániel : Oxigénterápia . (Oxygen Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Parapszichológia . (Parapsychology) . [2010]
Tarr Dániel : Prána gyógyászat . (Prana Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Radiesztézia . (Radiesthesy) . [2010]
Tarr Dániel : Reflexológia . (Reflexology) . [2010]
Tarr Dániel : Reiki . (Reiki) . [2010]
Tarr Dániel : Sóterápia . (Salt Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Schüssler sóterápia . (Schüssler Salt Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Szellemgyógyászat . (Spiritual Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Szelfika . (Selfica) . [2010]
Tarr Dániel : Tai-csi . (Tai Chi) . [2010]
Tarr Dániel : Tantrikus gyógyászat (Tantra) . (Tantric Therapy) . [2010]
Tihanyi András : Táplálék kiegészítés . (Dietary Supplement) . [2010]
Tarr Dániel : Tens kezelés . (Tens Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Tudatkutatás . (Mind Research) . [2010]
Tarr Dániel : Vákumkezelés . (Vacuum Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Vegetáriánus táplálkozás . (Vegetarian Food) . [2010]
Tarr Dániel : Villanófény terápia . (Pulse Light Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Vízgyógyászat . (Water Therapy) . [2010]
Szőke Orsolya - Tarr Dániel : Voll-módszer . (Voll Therapy) . [2008]
Tarr Dániel : Zeneterápia . (Music Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Yumieho . (Yumieho) . [2010]

További írásokat lásd » Alternatív Gyógyászat - TARTALOM

Top


Parapsychology

Click to enter

» the Parapsychology Library

Available in Hungarian:

Dean Radin : Paraszichológia FAQ - Gyakran Ismételt Kérdések a Parapszichológiáról. (Parapsychology FAQ) [1997] {fordította: Szilágyi András és Vassy Zoltán}

Paulinyi Tamás : Gondolatok a parapszichológia metafizikai kérdéseiről (Parapsychology and Metaphysics) [1991] {3. Part IX.}
Paulinyi Tamás : Próféták és Csodák - A próféták tanításai és csodái parapszichológiai szemszögből (Prophets and Miracles) [1995] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : A halálközeli élmények lehetséges parapszichológiai analógiái (Parapsychological analogies for Near Death Experiences) [1997] {E-Világ}
Paulinyi Tamás : Hit és valóság a reinkarnációban - Az újjászületés lehetősége a parapszichológia tudatmodelljeiben (Reincarnation and Parapsychology) [2001] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : Élet az Élettelen Világban? (Life in the Lifeless World?) [2001] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : Társbérlő a koponyában - Többszörös személyiség és személyiségváltás a parapszichológiában (Double Personality) [2001] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : Álom és módosult tudatállapot (Dreams and Altered States of Consciousness) [2001]
Paulinyi Tamás : Hol járunk álmainkban? - Az álmok pszichológiai és parapszichológiai megközelítései (Dreams and Parapsychology) [2003] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : Az egyszerűség dícsérete - Gondolatok a megvilágosodásról (Thoughts on Enlightenment) [2001] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : Elágazó jövők? - Jövőérzékelés (Prekogníció) (Precognition) [2003] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : Sorsunk Útjain (Afterlife and Mediums) [2003] {Elixír & Harmonet}
Paulinyi Tamás : A Szinkronicitás (Sinchronicity) [2003] {Elixír & Harmonet}
Szőts László : Szinkronicitás példák (Sinchronicity) [2005] {Kapu}
Paulinyi Tamás : Túlvilág hol vagy? - Túlvilág és Médiumok (Afterlife and Mediums) [2007] {Elixír & Harmonet}

Vassy Zoltán : Parapszichológia és tudomány viszonya az ezredfordulón (Parapsychology and Science at the Millenium) [2000] {Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1998 - 2000. }
Vassy Zoltán : Parafenomének a bűnüldözésben (Paraphenomen in Criminal Investigation) [2000] {Élet és Tudomány, 2000. január 21 }
Vassy Zoltán : Bőr és pluralizmus (Skin and Plurality) [1989] (a bőrrel való olvasásról) {Galaktika, 1989/7.}
Vassy Zoltán : Filippinózis (Spiritual Operations) [1990] (a spirituális műtétekről) {Galaktika, 1990/2.}
Vassy Zoltán : Asimov és más tudósok a parajelenségekről (Asimov on Parapsychology) [1992] {Galaktika, 1992/9.}
Vassy Zoltán : Néhány egyszerű kísérlet parajelenségekkel (Radiestasy) [1994] (a radiesztéziáról) {3. part, 18. szám, 1994 tavasz}

Tarr Bence László : A parajelenségek pszichológiája . (The Psychology of Paraphenomenons) [February 2006] {Elixír}

További írásokat lásd » Parapszichológia - TARTALOM

Top


Transhumanism

TRANSHUMANIST LIBRARY

Click to enter

» the Transhumanist Library

» my Transhumanist Directory

Available in Hungarian:

Nick Bostrom : Mi a transzhumanizmus? . (What is transhumanism?) . [WTA 2004] - [(MS Word) « read it ]
Nick Bostrom : A transzhumanizmus kérdései . (Transhumanist F.A.Q.) . [WTA 2004] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Az internet mítosza . (The Internet Myth) . [ELTE CAD 1996] - [(MS Word) « read it ]
Kömlődi Ferenc : Transzhumanista médiaművészet . (Transhumanist Media Art) . [2001]

Farkas Attila Márton : A lélek rémtörténete - ironikus értekezés a gonosz földönkívüliről . (The horror story of the Soul) . [2007] - [(MS Word) « read it ]

Galleries:

Daniel Tarr : Meditation videos - A Collection of Mind Transforming Videos. [2008]
Daniel Tarr : WebCam World - The World on One Page . [2005]
Daniel Tarr : World Plotter - A Locator . [2006]
Daniel Tarr : Simulacra - A Collection of Images . [2006]
Daniel Tarr : Planet Earth - A Space View . [2007]
Daniel Tarr : Hydrozoa - Deep Ocean lifeforms - just like orbital extraterrestrials . [2007]

» UFOLOGY .

További írásokat lásd » Transzhumanizmus - TARTALOM

Top


Ufology

ENTER UFOLOGY LIBRARY

Click to enter

» the Ufology Library

Available in English:

Daniel Tarr : Declaration of Cosmic Awareness and the Will for Extraterrestrial Alien Contact . [2005] - [ « read it ]

Theory:

Daniel Tarr : Extraterrestrial energyzoa hypothesis . [2006]
Daniel Tarr et. al.: Ufology . [2009]
Daniel Tarr et. al.: UFOs . [2009]Case Studies:

Daniel Tarr : The Sky Critters of Trevor James Constable . [2007]
Daniel Tarr : The Flying Rods of Jose Escamilla . [2007]
Daniel Tarr : UFO Orbs on Google Earth . [2006]
Daniel Tarr : Mystery Space Machines of John Lenard Walson . - A report on » F.A.S.T. - Far Above Space and Time [2008]
Daniel Tarr : The Secret NASA Transmissions by Martyn Stubbs . - A report on » The Secret NASA Transmissions [2007]
Daniel Tarr : Evidence: The Case for NASA UFOs by David Sereda . - A report on » Evidence: The Case of NASA UFOs [2007]
Daniel Tarr : NASA's Unknowns by Chris Zimmerman . - A recovery from » NASA's Unknowns [2008]
Daniel Tarr : ULOs - Unidentified Lunar Objects by Allan Sturm . - A report on » Lunomaly Research Group [2009]
Daniel Tarr : Mars Anomaly Research by Joseph P. Skipper . - A report on » Mars Anomaly Research [2008]
Daniel Tarr : Mars Mines Revealed by Andrew R. Stec . - A report on » Mars Revealed [2008]
Daniel Tarr : Cydonia - City on Mars by David Percy . - A report on » Mirror of Cydonia: A Mars-Earth Connection [2009]
Daniel Tarr : Moon Hoax by Jarrah White and Aron Ranen . - A report on » Moon Hoax I. and » Moon Hoax II. [2009]

UFO Organizations :

Daniel Tarr : Exopolitics by Michael Emin Salla .  - A report on » Exopolitics [2009]
Daniel Tarr : Plejaren Federation by Billy Meier . - A report on » The Future of Mankind [2009]
Daniel Tarr : The Raelian Movement by Rael (Claude Vorilhon) . - A report on » Intelligent: Design - Message from the Designers [2009]

Collections:

Daniel Tarr : UFO videos - A Collection of Evidence . [2006-2007]
Daniel Tarr : NASA Website Link Directory . [2008]

More essays in the » UFOLOGY LIBRARY - CONTENTS

Top


English Literature and Linguistics

Available in English:

British-American Culture :

  Daniel Tarr : 3 Short Essays on Film : Comedy of the 1920s [(MS Word) « read it ] ; The US in the 1930s [(MS Word) « read it ] ; Harold Pinter - The Dumb Waiter [(MS Word) « read it ] {ELTE DELL}
  Daniel Tarr : 4 Short Essays : Bright and Beautiful - Environmental Problems [(MS Word) « read it ] ; Freedom of Speech [(MS Word) « read it ] ; Religion or Faith? [(MS Word) « read it ] ; Capital Punishment [(MS Word) « read it ] {ELTE DELL}
  Daniel Tarr : Bias in the Media . [Autumn 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : 'Nam on the Net . [Spring 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Nationalism and National Minorities . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Personal Relationships in the U.S. - based on the films "Manhattan" and "When Harry met Sally" . [Autumn 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : William Holman Hunt - The Lady of Shalott . [Spring 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]

 Linguistics :

  Daniel Tarr : Applied Linguistics Glossary . [Autumn 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : English affixes . [Autumn 1993] {ELTE DELL}
  Daniel Tarr : The etymology of paradise, dough, and fiction . [Autumn 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Heads (Linguistic difficulties of Percolation) . [Spring 1995] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Parts of Speech . [Spring 1995] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Stress in the English language . [Autumn 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Textual analyses of "Intended Lease for Life" (1420) . [Spring 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]

Literature :

  Daniel Tarr : 2 Short Essays on Poetry : Poetic Forms [(MS Word) « read it ] ; The Death of Poetry [(MS Word) « read it ] : Margareth Piercy - Unlearning not to Speak ; Naula Archer - Whale on the Line ; Sidney Keyes - The Gardener ; George Barker - Poem XXVI ; William Carlos Williams - Between Walls ; Sylvia Plath - Lady Lazarus ; [Autumn 1995]
  Daniel Tarr : Contemporary British Mosaic (5 short essays) : Kazuo Ishiguro - The Remains of the Day [(MS Word) « read it ] ; Timothy Mo - Sour Sweet [(MS Word) « read it ] ; John Agard - English Girl Eats Her First Mango [(MS Word) « read it ] ; Stephen Poliakoff - Coming into Land [(MS Word) « read it ] ; Salman Rushdie - The Satanic Verses [(MS Word) « read it ] [Autumn 1995]
  Daniel Tarr : The Psychology of Crime in Edgar Alan Poe's writings . [Autumn 1995] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : H.P. Lovecraft - The Cthulhu Myth . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : Milton's Paradise Lost - The Fall of Man . [Autumn 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) «read it ]
  Daniel Tarr : Percy Bysshe Shelley : Ode to the West Wind . [Autumn 1993] {ELTE DELL}
  Daniel Tarr : Walt Whitman - The new era of America . [Autumn 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : W.B. Yeats -Purgatory . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) «read it ]
  Daniel Tarr : William Blake - The Book of Urizen . (MA Thesis) [March 2000] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
  Daniel Tarr : William Shakespeare -Sonnet XCIV . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]

Interested? » Check out my English studies .

Top


Social Politics

All documents were written for the Hungarian Ministry of Education » Check out my work there

Available in Hungarian:

Presentations :

Strategic Documents :

  » Oktatási Fehérkönyv (Hungarian White Book on Education) [« read it ]
  Education and Science - The work of the Hungarian Ministry of Education and its correspondence with the Government's Program - [(MS Word)« read it ]
  Educational Policy Development - Strategic Ideas for 2001 - [(MS Word) « read it ]
  National Development Plan - Human Resource Development (Sections on "Education and Training")
  Phare 2000 Roma Equal Fiche - Promoting Social Integration of Disadvantaged Youth with Particular Emphasis on the Roma Minority - [(MS Word) « read it ]
  Proposal for the Hungarian Government - The Reconciliation Process of the National Development Plan with the Regional and Social Partners

Summaries :

  Adult Education and Vocational Training Policy in the European Union
  Higher Education Policy in the European Union - [(MS Word) « read it ]
  The making of Regional Development Plans and the National Development Plan in Portugal
  The 2001 OECD Meeting of Ministers of Education
  Quality Assessment and Quality Development in Education

Interested? » Check out my ministerial background .

Top


Translations

Available in Hungarian:

The Living Matrix [2009] {film transcript} - [(MS Word) « read it ]
Dr. James Oschman on Energy Medicine [2009] {film transcript} - [(MS Word) « read it ]

The Buddha at Kamakura [1995] {poems in English} - [(MS Word) « read it ]
Robin Maxwell: The Queen's Bastard (Chapters 1-3.) [2002] {a romantic, historic novel}

Chogyam Trugpa: The Roar of the Lion - Wisdom and Craziness . (translation by Bence Tarr) [2001] {from English} - [(MS Word) « read it ]
Heracleitus: Fragments . (translation by Bence Tarr) [1996] {from Sanskrit and English} - [(MS Word) « read it ]
Jonathan Parry: Sacrificial Death and the necrophagous ascetic . (translation by Daniel Tarr) [1997] {from English} - [(MS Word) « read it ]
Klaus Mylius: Buddhist Literature - The History of Ancient Literature in India . (translation by Emese Héjjas) [1996] {from German} - [(MS Word) « read it ]
Russel Webb : The Pali Canon - Structure and brief content. (translation by László Farkas) [1994] - [(MS Word) « read it ]
Vajrasattva prayer . (translation by Bence Tarr) {from Tibetan and English} - [(MS Word) « read it ]
Vasubandhu: Tri-svabhava-nirdesa - "The Teaching of the Three Selves". (translation by Daniel Tarr) [1996] {from Sanskrit and English} - [(MS Word) « read it ]
Vasubandhu: Vijnapti-matrata-siddhi - "The Proof of the Mind only". (translation by Daniel Tarr) [1996] {from Sanskrit and English} - [(MS Word) « read it ]
The Wise and the Fool - Tibetan Buddhist stories from the "Wdzangsz-blun zsesz bja-bai'i mdo". (translation by Daniel Tarr and many others) [1993-94] {from Tibetan} [published by: Palatinus, 1998.]

Top


E-Learning

  Digital Learning Tools Development [(MS Word) « read it ]
  E-Learning implementation strategy [(MS Word) « read it ]
  Educational Quality Development Knowledge Portal ("Közokos") for the Hungarian Ministry of Education's Teacher Training Institute (PTMIK): project manger for the development and implementation. [Watch the presentation « view it ]*
  Knowledge Linker Enterprise [Sabedu (2003)] - [« view it ] (offline version only)
  Sabedu company CD  [Sabedu (2003)] - [« view it ] (offline version only)
  Sabedu company film  [Sabedu (2003)] - [« view it ] (offline version only)
  Sabedu Educational Division - powerpoint summary [« view it ]*

Interested? » Check out my e-learning background .

Top

Web and Graphic Design

Web design :

* (offline version only)

Alternova . [2010] - [« view it ]
Black Nail Cabaret . [2010] (» check site) - [« view it ]*
Dalai Lama Budapest . [2010] (» check site) - [« view it ]*
Elixir . [2010] (» check site) - [« view it ]*
Takarekpont . [2010] (» check site)
Gabolexin . [2010] (» check site) - [« view it ]*
WISE Online Document Handler . [2010] - [« view it ]
Panorama Wellness Apartman Hotel . [2009] (» check site) (redesigned) - [« view it ]*
Abraham Peter Artist . [2009] (» check site) - [« view it ]*
Lincoln Gallery . [2008] (» check site) - [« view it ]*
Delhi Darbar Restaurant . [2008] (» check site) - [« view it ]*
International Wellness Club - dummy . [2008] (» check site) - [« view it ]*
ContactBay Social Web - dummy . [2008] - [« view it ]*
Startlap TV - design plan . [2008] - [« view it ]*
Crosswrod Game - design plan . [2008] - [« view it ]*
Shopping site - dummy . [2008] - [« view it ]*
Online TV - design plan . [2008] - [« view it ]*
Medic-Poliklinika . [2007] (» check site) - [« view it ]*
Trafik Megaportal - dummy . [2007] - [« view it ]*
Krea Multimedia promo . [2004] - [« view it ]*
Studio21 Training Center . [2003] (» check site)c - [« view it ]*
ZENtendence . [2003] (» check site) (redesigned) - [« view it ]*
Munkaugyi Honlap promo . [2002] (» check site) - [« view it ]*
Sierra 2000 Ltd. . [1999] - (lost in cyberspace)
Danubius Language School . [1999] (» check site) (redesigned) - (lost in cyberspace)
The Gate of Dharma Buddhist College . [1998] (» check site) (redesigned) - (lost in cyberspace)

Flash :

Card21 . [2000] {Multisoundd} - [« view it ]
Multisoundd Web Flash Collection . [2000] {Multisoundd} - [« view it ]
Szitas Ltd . [2000] {Multisoundd} - [« view it ]*
Tristan Verboven . [2001] {FutureSync} - [« view it ]

Interested? » Check out my designer background .

Top


Xtras

Coursenotes :

Buddhism and Hinduism

Daniel Tarr : Buddhist epistemology . [1997] {GDBC} - [« read it ]
Bence Tarr : Buddhist Tantra . [1996] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : Basic Buddhist Teachings . [1997] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : Hinayana Buddhism . [1997] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : Hindu Tantra . [1996] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : Classic Yoga . [1997] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : Mahayana Buddhism . [1996] {GDBC} - [« read it ]

Cultural Anthropology

Daniel Tarr : Introducion to Cultural Anthropology . [1996] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : The Theory of Cultural Anthoropology . [1996] {GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : The Anthropology of Asia . [1996] {ELTE CAD & GDBC} - [« read it ]
Daniel Tarr : The Anthropology of India . [1997] {ELTE CAD & GDBC} - [« read it ]

Hermetic Philosophy

Daniel Tarr : Heremetics . [1996] {GDBC} - [« read it ]

Curriculum :

Buddhism - E-Learning curriculum . [2003] {Műszaki Könyvkiadó} - [« read it ]
Ethics - a religious comparison . [1994] {Tarab Institute} - [« read it ]

Film :

The Day of Sorrow - Plot 301. [Budapest, Hungary (1996)] (will be digitalized one day)
Equinox  [Lake Balaton, Hungary (1998)] - national broadcast by the Hungarian National Television (Csak Ma (MTV1 20/03/2000 & MTV2 09/04/2000) (will be digitalized one day)

Other :

MTV article about me at the time [2000] - [« view it ]

Top

Third Eye

Please support the Library!
(Kérlek támogasd a Könyvtárat!)

YOUR support keeps this site running. Thank you!
(A TE támogatásodra is szükség van!)

Tetra Trinity


         

CyberGuru                         

 

home | biography | education and studies | professional life | references | archives | art | library | photography

Timewarp: 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Last updated: 01-08-2015