"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ előre »]

Nagy Domonkos - Tarr Dániel

Piramidológia

A Piramis igaz mértékei

- True Measures of The Pyramid -

 

1991.

See another explanation [« check site ]
Pyramid measures [« check site ]

IMPORTANT NOTICE! - FONTOS MEGJEGYZÉS!

(E) The special mathematical characters are only displayed correctly in Internet Explorer or Chrome. Firefox cannot handle this for some reason.

(H) A speciális matematikai karaktereket helyesen csak az Internet Explorer vagy a Chrome böngésző tudja megjeleníteni! A Firefox valamiért nem.

 

Reconstruction of the true measures of the Pyramid

Legend:

 • m = height of pyramid
 • a = length of base line of pyramid
 • b = ace (edge) of the pyramid
 • d = diagonal of the pyramid
 • h = height of the slab (face) of the pyramid
 • r = radius of circle around the pyramid
 • C1 = circumference of the circle inside the pyramid
 • T1 = area of the circle inside the pyramid
 • C2 = circumference of the circle around the pyramid
 • T2 = area of the circle around the pyramid
 • a, b, g, r, z, l= fixed angles

A piramis igaz mértékeinek rekonstrukciója

Jelölések:

 • m = a piramis magassága
 • a = a piramis alapja
 • b = a piramis éle
 • d = a piramis átlója
 • h = a piramis lapjának magassága
 • r = a piramis köré írt kör sugara
 • C1 = a piramisba írt kör kerülete
 • T1 = a piramisba írt kör területe
 • C2 = a piramis köré írt kör kerülete
 • T2 = a piramis köré írt kör területe
 • a, b, g, r, z, l= adott szögek

(E) The true measures of the Pyramid of Ghiza are (meters):

(H) A gízai piramis igaz méretei (méterben):

fixed parameter | fix adat : a = 324 ÷ Ö2 = 229,1026

 • m = 146 (145,85124321)
 • a = 229,1026
 • b = 218 (217,98299)
 • d = 324
 • h = 185,457771
 • r = 162
 • C1 = 720
 • T1 = 52488
 • C2 = 1018 (1017,979996)
 • T2 = 82448 (82447,9576)
 • a = 58,3° (58,297704°)
 • b = 42° (41,997216°)
 • g = 31,7° (31,702296°)
 • r = 48° (48,002784°)
 • z = 38° (38,146035°)
 • l = 51,85° (51,853965°)

» see equatations | számítások

fixed coherence:

állandó:

2 a ÷ m = p

m ÷ 4a = r ÷ C2

 

0,1591549 = 0,1591549

[« top | teteje ]

Pyramid

Summary:

 • My calculations show that only certain ratios work as "true pyramids". This means that for a fixed hight, you must have a fixed base and vice versa. This means that the degree of the slope is fixed (always the same) no matter how long the base is.
 • I also show, that there is a set of "perfect pyramids" which are based on the combination of the perfect square and the perfect circle.
 • Finaly I show that the Great Pyramid of Ghiza is such a perfect pyramid.
 • Összefoglalás:

 • Számításaim megmutatják, hogy csak bizonyos arányú gúlák "igazi piramisok". Azaz egy bizonyos magassághoz egy fix alap tartozik és fordítva. Ebből az következik, hogy a piramisok szögtartóak (mindig ugyanaz a szögük) attól függetlenül hogy milyen magasak vagy mekkora az alapjuk.
 • Majd arra hívom fel a figyelmet, hogy vannak bizonyos "tökéletes piramisok", amely a tökéletes négyszög és kör arányain alapszanak. A kör négyszögesítéséből fakadó aránypárokból állnak.
 • Végül megmutatom, hogy a Gízai Nagy Piramis egy ilyen tökéletes piramis.
 • Good and bad pyramids

  [« top | teteje ]

  (E) A true pyramid is one where the following rules are true:

  (H) Az igazi piramis az, amelyre igazak a következő szabályok:

  a > m   and   m ÷ a = 2 ÷ p   » m ÷ 4a = r ÷ C2

  m ÷ 4 a = r ÷ C2
  m ÷ 4 a = r ÷ 2 p × C2 (r)
  m ÷ 4 a = 1 ÷ 2 p
  m × 2 p = 4 a
  m ÷ a = 4 ÷ 2 p
  m ÷ a = 2 ÷ p
  2 a ÷ m = p

  (E) One practical outcome of this coherence (m ÷ a = 2 ÷ p) is that we can calculate two constants by which we can easily reach the base length and ace value of any given height pyramid.

  (H) Ennek az összefüggésnek (m ÷ a = 2 ÷ p) egyik praktikus vonatkozása, hogy található két állandó, amivel a magasság adatból ki tudjuk számolni az alapot és az élt.

  eg. fixed parameter | pl. fix adat: m = 145,85124321

  a = 145,85124321 × FIX1 = 229,1026

  FIX1 = 229,1026 ÷ 145,85124321 = a ÷ m = p ÷ 2 = 1,5707963467279656107361883898747

  FIX1 = 1,5707963

  b = 145,85124321× FIX2 = 217,98299

  FIX2 = 217,98299 ÷ 145,85124321 = b ÷ m = 1,4945569554463312963076387890324

  FIX2 = 1,4945569

  (E) Say I want a pyramid with a height of 180, then I can reach the values simple as that:

  (H) Például ha akarok egy 180 magas piramist, akkor ilyen egyszerűen megkapom az adatokat:

  a = 180 × FIX1 = 180 × 1,5707963 = 282,74333

  b = 180 × FIX2 = 180 × 1,4945569 = 269,0202

  Check | Ellenőrzés:

  d = Ö2 x a = Ö2 × 282,74333 = 399,85946

  m = Ö(b2 - (d÷2)2) = Ö(72371,922 - 39971,922) = Ö32400 = 180

  [« top | teteje ]

  Pyramid

  Perfect squares and circles:

  The "perfect pyramid" is the combination of the perfect square and the perfect circle. The combination is the "squaring of the circle", which is the following:

  • If we use the area of a given square as the diameter of a given circle and calculate the circumference of that circle, than this value equals the four times area of the circle that can be inserted in the original square.

  Tsquare = dx » (p x d) » Cx = 4 × Tinside circle

  4 × Tcircle = Cx » (C ÷p) » dx = Toutside square

  • The perfect circle has a circumreference of 360 because a circle is 360°. A square fitted inside such circle is one with the side of 81. No surprise that the square with the side of 81 IS the perfect square [81 = 3 × 27, and 27 = 9 × 3, and 27 = 33, and 27 has the digital root 3 × 142857 = 428571].
  • We can observe that if we apply the rule Tsquare = dx » (p x d) » Cx = 4 × Tinside circle to these numbers, all numbers can be reduced to number 3 and only variate above.
  • The result, is a set of circles and squares that have special mathematical relations to each other:

  A kör négyszögesítése :

  A "tökéletes piramis" a tökéletes négyzet és a tökéletes kör kombinációja. A kombináció a "kör négyszögesítése", amely a következő összefüggést jelenti:

  • Ha egy adott négyzet területét vesszük az adott kör átmérőjének és ebből az adatból kiszámítjuk a kör kerületét, akkor ez a szám megyegyezik annak a kör területének négyszeresével, amely a kiinduló négyzetbe beírható.
  • Tnégyzet = dx » (p x d) » Cx = 4 × Tbelső kör

   4 × Tkör = Cx » (C ÷p) » dx = Tkülső négyzet

  • A tökéletes kör, az amelynek a kerülete 360, hiszen a kör 360°-ból áll. A tökéletes körbe pont egy 81 oldalú négyzet fér bele. Nem meglepő hát, hogy a 81 oldalú négyzet a tökéletes négyzet. [81 = 3 × 27, és 27 = 9 × 3, és 27 = 33, és 27 gyökérszáma 3 × 142857 = 428571].
  • A 4 × Tkör = Cx » (C ÷p) » dx = Tkülső négyzet összefüggés alapján megfigyelhetjük, hogy a számok redukálhatóak egészen 3-ig, azon felül csak váltakoznak.
  • Az eredmény egy sor olyan négyzet és kör, melyek több szempontból is különleges matematikai aránypárokat alkotnak:

  Tsquare = a2

  Tcircle = p× r2

   

  Csquare = 4 × a

  Ccircle = p× d2

   

  dsquare = Ö2 a

  rcircle = a ÷ 2

   

  mn ÷ Cn (sq) =
  rn ÷ Cn (crc)

  r = a ÷ 2

  a0 = r2 = d-1

  a0 × 2 = d1

  C0 = d3 = a4

  a2 = 2 × a0

  a4 = 4 × a0

   

  C2 = 2 × C0

  C4 = 4 × C0

   

  T4 = C02

  T3 = C02 ÷ 2

  T2 = C02 ÷ 4

  T1 = C02 ÷ 8

  T0 = C02 ÷ 16

   

  a1 = a × 2

  T1 = T × 4

  C1 = C × 2

  d1 = d × 2

   

  r1 = r × 2

  T0 = T × 2

  T1 = T × 4

  C1 = C × 2

  [...]

  Square-1

  a = 57,275649

  T = 3280,5

  C = 229,1026

  d = 81

  Square0

  a = 81

  T = 6561

  C = 324

  d = 114,5513

  Circle-1

  r = 28,637825

  T = 2576,5

  C = 180

   

  Circle0

  r = 40,5

  T = 5153

  C = 254,469

  Square1

  a = 114,5513

  T = 13122

  C = 458,2052

  d = 162

  Square2

  a = 162

  T = 26244

  C = 648

  d = 229,1026

  Circle1

  r = 57,275665

  T = 10306

  C = 360

   

  Circle2

  r = 81

  T = 20612

  C = 508,93801

   

  Square3

  a = 229,1026

  T = 52488

  C = 916,4140

  d = 324

  Square4

  a = 324

  T = 104976

  C = 1296

  d = 458,2052

  Circle3

  r = 114,55

  T = 41224

  C = 720

   

  Circle4

  r = 162

  T = 82448

  C = 1017,876

  [« top | teteje ]

  Pyramid

  (E) You can observe there is some intricate numerical pattern hidden in these squares and circles. We can generalize these rules as follows:

  (H) Látható, hogy van egy bizonyos visszatérő számszerűség ezekben a négyzetekben és körökben. Az összefüggéseket a következőképpen általánosíthatjuk:

   a0 = fixed

   a1 = Ö2 × a0
   a2 = Ö2 × a1
   [...]

   ai = Ö2 × ai-1

   replace a1 with a0-t
   replace a2 with a1-t
   [...]

   replace ai with ai-2-t in the formula until you reach a0 :

   ai = Ö20 × Ö21 × Ö22 [...] × Ö2i × ai = Ö2i × a0

   an = Ö2n × a0

   d2 = d0 × 2
   d4 = d0 × 4

   [...]

   d0 = Ö2 × a0
   d2 = 2 × Ö2 ×a0

   [...]

   dn = Ö2n× Ö2 ×a0

   d0 = Ö20 × a0 × Ö2 = Ö2 × a0
   d2 = Ö22 × a0× Ö2 = 2 × Ö2 ×a0

   [...]

   dn = Ö2n+1 × a0

   d0 = a1
   d1 = a2

   [...]

   d0 = Ö2 × a0 = a1
   d1 = Ö2 × a1 = a2

   [...]

    

   dn = Ö2n+1 × a0
   dn = an× Ö2 = an+1

   [...]

   dn = an+1

   r0 = a0 ÷ 2

   r2 = a0
   r2 = 2 × r0

   r4 = 2 × a0
   r4 = 4 × r0

   a1 = Ö2 × a0
   r2 = (Ö2 × a1) ÷ 2
   r2 = a1

   r0 = Ö2-2 × a0
   ri = Ö2i-2 × a0

   ri = Ö2i × r0

   ri = (ai-1 × Ö2) ÷ 2

   ri = (Ö2i-1× Ö21 × a0) ÷ 2

   ri = (Ö2i × a02) ÷ Ö22

   ri = Ö2i-2 × a0

   T1 = T0× 2
   T2 = T0× 4
   T3 = T0× 8

   [...]

   T0 = 20 × a0)2
   T1 = 21 × a0)2
   T3 = 23 × a0)2

   [...]

   Tn = 2n × a0)2

   = (1 ×a0)2 = a02
   = 2 × a0)2 = 2 ×a02
   = 8 × a02

   [...]

   » Tn = 2n × ÖT0)2 = T0 × 2n

   T3 = K02 ÷ 2
   T2 = K02 ÷ 4
   T1 = K02 ÷ 8

   [...]

   K0 = 4 × a0
   Tn = T0 × 2n
   Tn = (2n × K02) ÷ 24

   [...]

   Tn = K02 × 2n - 4

   2n × (K02 ÷ 16) = 24 × a02
   = a02 × 2n
   = K02 × 2n - 4

    

   T1 = T0 × 2
   T2= T0 × 4
   T3= T0 × 8

   [...]

   T0 = (Ö2-2 × a0)2 × p
   Ti = (Ö2i-2 × a0)2 × p

   T0 = Ö2-4 × a02 × p
   Ti = Ö22i-2 × a02 × p

   Ti = Ö22i × T0

   K0= (T0 × 2) ÷ r0

   K0 = 22 ×Ö22i-4× a0 × p) ÷ Ö2i-2× a0

   Ki = Ö2i × a0 × p

   Ki = Ö2i × K0

   K2 = K02 × 2
   K4 = K02 × 4
   K6 = K02 × 8

   [...]

   K0 = 4 × Ö20 × a0
   K2 = 4 × Ö22 × a0
   K2 ÷ K0 = 2

   [...]

   Kn = Ö2n× K0

   = 4 ×a0
   = 8 ×a0
   » 2 K02 = K2

   [...]

   Kn = Ö2n× 4 a0

  [« top | teteje ]

  Pyramid

  (E) The next question is wether we can construct a "perfect pyramid" where we use these perfect square(s) and circle(s). Lets use Square0, where a = 81.

  (H) A következő kérdés az hogy tudunk-e olyan "tökéletes piramis(oka)t" csinálni, melynek alapja(i) a tökletes négyzet(ek) és kör(ök). Használjuk a Négyzet0, melynek alapja = 81.

  m ÷ a = 2 ÷ p » m = 2 a ÷ p = 2 × 81÷ p  = 51,566202    (m = a ÷ FIX1 = 81 ÷ 1,5707963 = 51,566202)

  m ÷ Csquare = r ÷ Ccircle » 51,566202 ÷ 324 = 40,5 ÷ 254,469 » 0,1591549 = 0,1591549

  (E) Accordingly if we want to build a pyramid using the "perfect square" we must use the following numbers:

  (H) Tehát ha egy olyan piramist akarunk építeni, amelynek az alapja a "tökéletes négyzet", akkor a következő számokat kell használnunk:

  m = 51, 566202
  a = 81
  b = 77,068626
  d = 114,5513
  h = 65,569224
  r = 57,275665
  C2 = 360
  T2 = 10306

  sin g = (a÷2)÷b = (81÷2) ÷ 77,068626 = 0,5255057 » g = 31,702296°

  a = 90° - g = 90° - 31,702296° = 58,297704°

   

  (E) » These rules are preserving the angles. Thus these angles are exactly the same as the angles of the Great Pyramid of Gizah.

  (H) » A szabályok szögtartóak. Így ezek a szögek tökéletesen egyeznek a gízai Nagy Piramis szögeivel.

  [« top | teteje ]

  Pyramid

  (E) After all it is no surprise that the Great Pyramid of Ghiza IS a "perfect pyramid" - one to which all the above rules apply. In fact it is the pyramid with a base size I call Square3 earlier on. The equatations for the Great Pyramid of Gizah are :

  (H) Mindezek után nem meglepő, hogy a Gízai Nagy Piramis egy "tökéletes piramis". Olyan, amelyre a fenti matemaikai szabályok igazak. Mitöbb a gízai nagy piramis az, amelyiknek az általam Square3 -nak nevezett négyzet az alapja. A számítások a gízai piramisra vonatkozóan a következők:

   Results | Eredmény:

   m = 146 (145,85124321)
   a = 229,1026
   b = 218 (217,98299)
   d = 324
   h = 185,457771
   r = 162
   C1 = 720
   T1 = 52488
   C2 = 1018 (1017,979996)
   T2 = 82448 (82447,9576)
   a = 58,3° (58,297704°)
   b = 42° (41,997216°)
   g = 31,7° (31,702296°)
   r = 48° (48,002784°)
   z = 38° (38,146035°)
   l= 51,85° (51,853965°)

   fixed parameter | fix adat : a = 324 ÷ Ö2 = 229,1026

   d = Ö2 × a = Ö2 × 229,1026 = 324

   r = d ÷ 2 = 324 ÷ 2 = 162

   C2 = p × d = p × 324 = 1017,979996

   T2 = p × r2 = p × 26244 = 82447,9576

   m = r ÷ C2 × 4a = 0,1591549 × (4 x 229,1026) = 145,85124321

   b = Ö((d÷2)2 + m2) = Ö((324÷2)2 + 145,852) = Ö(26244 + 21272,5851) = Ö447516,5851 = 217,98299

   h = Ö(b2 - (a÷2)2) = Ö(217,982992 - (229,1026÷2)2) = Ö(47516,5851 - 13122) = Ö34394,5851 = 185,457771

   sin g = (a÷2)÷b = (229,1026÷2) ÷ 217,98299 = 0,5255057 » g = 31,702296°

   a = 90° - g = 90° - 31,702296° = 58,297704°

   sin b = m ÷ b = 145,85124321÷ 217,98299 = 0,6690944 » b = 41,997216°

   r = 90° - b = 90° - 41,997216° = 48,002784°

   sin l = m ÷ h = 145,85124321÷ 185,457771 = 0,78643910 » l = 51,853965°

   z = 90° - l = 90° - 51,853965° = 38,146035°

  [« top | teteje ]

  Pyramid

  See the original documentation:

  Perfect Pyramids

  Pyramid Energy Experiment 1

  Pyramid Energy Experiment 2

  Pyramid Energy Experiment 2

  [« top | teteje ]

   

  » Vallásfilozófia - Piramis

  » Hermetika - Mágikus Tudományok

  » Hermetikus Mágia és Okkultizmus E-Könyvtár

   

  Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
  (Please support the Hermetic Magic Library!)

  A TE támogatásodra is szükség van!
  (YOUR support keeps this site running. Thank you!)

  Caduceus

   

   

           

                           

   
  [« vissza ]
  Creative Commons License

  [ előre »]

  Web Matrix

  buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

  Last updated: 11-11-2011