"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         Magick and the Occult

         
 
[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]

[ előre »]

English TAROT DIVINATION
Click for
English

[ » TAROT JÓSLÁS « ] [ » TAROT ANALÓGIÁK « ]

TAROT - A kártyák jelentése

XIV. Az Egyensúly

unicursal hexagram

A Tarot csomagban az utána következő Ördög (XV) kártyának, a mértéktelenség megtestesítőjének egészséges ellentéte. Harmónia, kiegyensúlyozottság, higgadtság és lelki béke jellemzi a Mértékletességet. Ezzel az egészség és lelki egyensúly boldogító élményét jelenti, vagyis, hogy jól bánunk önmagunkkal, szeretjük önmagunkat és ebből adódóan harmonikus összhangban élünk környezetünkkel is. Kérdésünk hátterének megfelelően jelenthet gyógyulást, felépülést is. Ez a kártya az egyensúlyi állapot kifejezése, aminek létrejötte az ember kiegyensúlyozó, mértéktartó képességét feltételezi. Az ember ebben az élethelyzetben igyekszik vágyai és lehetőségei között reális középutat találni.

star

Mértékletesség

XIV. A KIEGYENLÍTŐDÉS (EGYENSÚLY, MÉRTÉKLETESSÉG) (The Temperance) - MŰVÉSZET (Crowley) - Vénusz - Harmónia

Kulcsszavak: Nyilas, ellentétek kibékülése, egyensúly, belső változás, átalakulás, alkímia, kreatív erő, minőségi változás

Jelzések: A Művészet kártyalap kihívás arra, hogy magunkba nézzünk, befelé fordulásra szólít fel. Az ellentétek egyesítésének e szakaszában az átalakulási folyamat nem tűr semmi újabb, kívülről jövő késztetést vagy lökést. Ahhoz, hogy megtaláld az elrejtett követ, a gyémántot, befelé kell nézned.

Kérdés: Milyen ellentéteket szeretnél most magadban vagy életedben kibékíteni?

Szuggesztió: Csukd be a szemed, és képzelj el a testedben egy energiaforrást, egy szökőkutat. Fürödj egy kicsit ebben a fiatalító árban.

Kijelentés: Átadom magam a szeretet átalakító erőinek. Nyitott csatorna vagyok a kreatív energia számára.

Analógiák:

Ji-King: 15. Csien (A Szerénység)

Mitológia: Az Isteni Rend (Nemezis)

kulcsszavak: kiegyensúlyozottság, rend, mértékletesség, helyes mérték


Kis tettekkel nagy eredményeket lehet elérni, ezért soha nem szabad feladni a reményt.star

Az Egyensúly

A képen egy szárnyas angyali alak látható, amint a jobb kezében lévő kancsóból vizet önt a bal kezében lévőbe. Némely kártyán apró virág díszíti szemöldökét. Jól láthatóan kint, a szabad ég alatt áll.

A Kiegyenlítés szó régi jelentése a tartozékok helyes arányban történő összekeverését jelenti. így ez a kártya az ellentétek egyesülésének szimbóluma. A sorban a tizennégyes számot viseli, mely arab számokkal leírva az egyes és a négyes számokból áll. Az egység és a négyesség kombinációjából jön létre az ötösség, az ötszög, mely szimbóluma a szerves növekedésnek, az inspirációnak, valamint a részek egy nagyobb egésszé való összeállásának.

Miután önként feláldozta régi énjét, miután szembeszállt saját árnyék-oldalának erejével és megszabadította magát mind tudatos, mind nemtudatos vágyaitól, a kereső megvalósította a "levágott fejek, kezek és lábak állapotát" - melyek a Halál kártyáján láthatóak. Elvágta magát minden, a régi típusú létezéséhez való kötődéstől - biztonsággal gyökeret eresztve így az újba. Miután mindent, amije volt, félredobott és semmit sem tartott meg, végül belépett a teljes passzivitás állapotába. Már nem hisz az egójában, mint olyan kiindulópontban, amiből a világot levezetheti és képtelen arra, hogy bármilyen értékû döntést hozzon.

Ebben a helyzetben jelenik meg a Kiegyenlítés angyala és az élet vizével feltölti azt az ürességet, mely a kereső tudatosságában érlelődött, visszaállítva ezzel az egyensúlyt a tudatos és a tudatalatti között, megadva egy új és sokkal igazabb központ létének lehetőségét, amelynek birtokában cselekedhet. Ameddig nem készült el arra, hogy leszámoljon mind egójával, mind annak árnyékával, addig magasabb énje csak távolról tudta jelezni jelenlétét, hiszen emberi személyisége nem hagyott helyet számára a tudatosság határain belül. Az angyalt néha úgy ábrázolják, hogy egyik lábával vízben áll. A víz szimbolizálja a tudatalatti mélységeket, így az angyal, mint a külső és a belső világok közötti szakadék áthidalója jelenik meg.

Bizonyos Tarot kártyákon kék íriszek nőnek a víz körül. Ezek a virágok a görög írisz istennő után kapták nevüket, akinek szimbóluma a szivárvány volt. A szivárvány - mely jó néhány Táró kártyán megjelenik - teljes szimbolizmusa igen sokrétű és összetett. Egyik értelemben az altudati ködökön keresztülragyogó rejtett központ sugárzásának gyönyörű spektruma, mely úgy mutatja meg magát a tudatos világnak, mint a remény ragyogó színekben pompázó hídját: az ígéret kapuját. A Kiegyenlítés angyala az anima magasabb aspektusaként szemlélhető, ami a kereső tudatosságán belül élő, a belülről jövő teremtő erők hordozójaként felfogható, feminin archetipikus erő. úgy jelenik meg itt, mint közvetítő a külső tudatosság és a belső én között. Egy középkori misztikus műben a következőképpen szólaltatják meg: "én vagyok a mező virága és a völgyek lilioma. én vagyok a szülőanyja az igaz szeretetnek, a tudásnak és a szent reménynek... én vagyok az elemek között a közvetítő, aki egyezséget teremt közöttük: ami meleg, azt lehűtöm és fordítva, és ami száraz azt nedvesítem és fordítva, és ami kemény azt puhítom..." (Aurora Consurgens)

A Kiegyenlítés - melyet az Idő Angyala névvel is illetnek - kártyájának mundán értelmű magyarázata szerint az idő a múltból folyik a jövőbe. Az élet folytonos és annak átvitele egyik testi létezésből a másikba történik. Ez a felfogás analóg a reinkarnáció elméletével, a tudatosság halálon túli és feletti folytonosságával, valamint a test alkotórészeinek megújulásával. A Kiegyenlítés kártyájának negatív aspektusa a frusztráció, a teremtő energia hátráltató körülmények miatti elvesztegetése. Ez az előítéletek rákfenéje, mely szűklátókörű, fojtogató életszabályokon alapszik, melyek nem engedik megnyilvánulni a természetes teremtőerőket. Javas szempontból szemlélve a Kiegyenlítés kártyájának analógiái a következőképpen alakulhatnak:

Pozitív aspektusa az egyensúly, a kiegyenlítettség, az ellentétek egyesítése, negatív aspektusa a tompaság. Asztrológiai analógiája a Vénusz és a Szaturnusz együttállása, illetve a Mérleg jegye. Ji King trigramja a Tó, ásványa az ametiszt, növénye a rizs, állata a hal.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]star

Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - XIV. A Művészet

Művészet

Kulcsszavak:

Nyilas; ellentétek kibékítése, kiegyensúlyozás, belső átalakulás, transzformáció, alkímia, minőségi változás, kreatív erő.

Útmutatás:

Ez a kártya befelé fordulásra szólít fel. Az átváltozási folyamat az ellentétek egyesülésének eben a fázisában már nem igényel külső ösztonzést. A rejtett gyémántot önmagadban kell megtalálnod.

Kérdés:

Milyen ellentéteket szeretnél most magadban vagy életedben kibékíteni?

Javaslat:

Vizualizálj lehugyt szemmel energia-szökőkutat a testedben Merülj el egy időre ebben a mindent megújító fényszokőkútban.

Megerősítés:

Átadom magam a szeretet átalakító erejének. A kreatív energia nyitott csatornája vagyok.

 


Aleph Mem Shin

line

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magick Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

line

Caduceus


Magick Sigils          

occultism banner                         

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]