"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

[ » TAROT ANALÓGIÁK « ]

TAROT - A kártyák jelentése

VI. A Szeretők

Két témát köt össze ez a kártya. Jelentős szerelmi tapasztalatokra utal, de arra is ráébreszt, hogy ez döntést igényel: le kell mondani életünk eddigi kereteiről (szülői házról, agglegényéletről, flörtölésről), és egyértelműen el kell kötelezni magunkat szerelmünk mellett. Csak ez a lépés vezet el ahhoz a lehengerlő tapasztalathoz, amit a Szeretők kártyája mutat. Ezért nevezték ezt a kártyát régebben A Döntés kártyájának. Szükségszerű döntéseket is jelképezhet, melyeknek semmi közük sincs, vagy csak alig van közük a szerelemhez. Ebben az esetben azt jelenti, hogy teljes szívvel kell döntenünk, neheztelés és kiskapuk nyitva hagyása nélkül. A feltett kérdés hátterétől függ, hogy a két témakör közül melyikre utal a kártya. Minden esetben a nagy, fenntartás nélküli igent jelképezi.

A Szeretők

VI. A SZERETŐK (DÖNTÉS) (The Lovers) - Vénusz - Jupiter ; Vénusz - Mars - Szerelem

Kulcsszavak : Ikrek, szeretet, vonzódás, közeledés, összefüggés, kapcsolat, ellentétek feloldódása a szerelemben, emberi kapcsolatok révén tudatossá válás

Jelzések: E lap kihúzása egy csodálatos és felkavaró szerelmi kapcsolatot jelez. Jelenlegi kapcsolatod is vagy elmélyül, vagy befejeződik. Személyes fejlődésed és saját ellentétes aspektusaid integrálódása kíséri egy partnerrel vagy egy csoporttal való kapcsolatba kerülésedet.

Kérdések : Mit keresel azokban, akiket szeretsz? Mit tartalmaz számodra egy kielégítő kapcsolat?

Szuggesztió : Játssz Tarot-t a partnereddel. Használd a kártyát arra, hogy többet tudj meg kapcsolatodról. Nézd meg a Módszerek címszó alatt a 7. Figurát.

Kijelentés : Kész vagyok találkozni azzal a partnerrel, akire már régen várok.

Analógiák:

Ji-King: 8. Pi (Az Összetartás)

Mitológia: A Szerelemisten ( D Aphrodite, Innana, Vénusz) ( E Erosz, Ámor, Cupidus, Paris)

kulcsszavak: szerelmi döntések, szükségszerű döntés, "igen"


Amikor egyedül vagy, nem vagy elégséges. Ellentéteknek kell találkozniuk, hogy valami újat alkossanak.A Szeretők

A képen egy fiatal férfit látunk, akit oldalról két nő fog közre. úgy tűnik, hogy mindkét nő a maga irányába igyekszik terelni, de ő határozatlanul áll közöttük. Hármójuk felett repül a szárnyas Cupido, nyilával célbevéve az alatta állókat.

A szentimentális legendák pufók, szárnyas gyermekalakja a korai görög Erósz isten leszármazottja, aki a mindenség újrateremtő erejének ura. A szerelem istene eredetileg nem a romantikus enyelgések patrónusa volt, hanem egy ellenálhatatlan kozmikus erő, a káoszból való rend megteremtésének ősi indíttatása, a sors eszköze. Megjelenése a Döntés kártyáján arra utal, hogy egy elkerülhetetlen konfliktus megoldásában van szerepe. A kártya a hatos számot viseli a sorban, és a hat - mint a kettő - a nagy feszültség és az ellentétes érdek száma. Hagyományosan összefügg a teremtés hat napjával, melyet a Teremtés Könyve ír le, és ezért a haladás, valamint a fejlődés ideáival van szoros kapcsolatban.

A Szeretők kártyája az első olyan döntést szimbolizálja, melyet életútja során segítség nélkül kell a vándornak meghozni. Az ifjú abba a dilemmába kerül, ahol választania kell az anyához való hűség, illetve a szerelme iránti vágyakozás között, a hagyományos hatalmi viszonyokhoz való alkalmazkodás és a szabad cselekvés alternatívái között. Ez individuális fejlődésének fontos állomása, ahol a személyiség teljesen elszakad és eltávolodik gyökereitől. A kártya egy paradoxont tartalmaz. Csakis az az anya hatásköréből való visszahúzódás segítségével folytatható a megkezdett út a nehezen elérhető kincs, a halhatatlanság felé, mely végülis elnyerhető. De a függetlenség elérésével a vándor azonnal meghatározza függetlensége végét is; az élet megnyerésével egyidejűleg szembesül a halál kilátásával.

Pszichológiai fogalmakkal leírva Erósz az ellentétes princípiumok egyesítésének olyan módját adja, hogy a harmonizáláson túl az egész nagyobb lesz a részek összegénél. Erósz szintetizáló, egyesítő tulajdonsága révén elsimítja a szeretők közötti visszásságokat és megnyitja az utat végső egyesülésük felé. Itt úgy ábrázolják, mint aki kilövi nyilát, a szerelem egyesítő nyílvesszőjét, mely ugyanakkor a halálos sebet ütő dárda is egyben. új életet ad, mely maga után vonja a halált. Egy világiasabb, mundán megközelítésben a fiatal lány a külső aktivitások ösvényét képviseli, melyen önmagára állítottsága, illetve állhatatossága, céltudatossága erősiti a vándort, és segíti abban, hogy ösvényt vágjon az őt körülvevő kétségek és félelmek kusza összevisszaságában. Az idősebb nő ugyanakkor a megszokott és megalapozott hatalmi rendszeren csüngő, úgymond könnyű út képviselője, mely kész arra, hogy felelősséget vállaljon a személy jólétét illetően. ő egy megalapozott út biztonságát és kényelmét kínálja, cserében a lojalitásért és engedelmességért. A kereső elérte azt a pontot, ahol a két út összeegyeztethetetlennek látszik. Kelletlenül fogadja el azt, hogy az egyiket fel kell áldozza ahhoz, hogy a másikat megismerhesse, valamint azt, hogy döntése elodázhatatlan. Akaratlanul is, de megszabadulóban van dilemmájából, az ő saját magasabb énje: Erósz, szent őrző angyala az, aki isteni céllal kilőtt nyilvesszőjével megteszi helyette a döntést. Erósz az inkarnálódott sors, a fiatal ember még nem jutott el arra a szintre, ahol saját sorsa felett uralkodni tudna. ő múltjának produktuma, és a múltját megformáló erők fogják alakítani jövőjét is. Bármely ösvényt is választja, az jelenleg számára a legjobb.

A kártya negatív aspektusában azt a neorotikus személyt mutatja, aki a független élet miatti, és talán tudat alatt a haláltól való félelme miatt képtelen elhagyni anyját. A szellemi út szempontjából ő az, aki az első akadályt leverte és haladása ezzel véget ért. ő az, aki a cselevés két iránya között "vacilál", képtelen lévén választani, halogatva a döntést odáig, hogy az események nyomása - akár fizikai, akár pszihológiai - kényszeríti egyik, vagy másik útra. Ameddig ez történik, addig csak az idejét és az energiáját vesztegeti, reménytelenül keresve a kompromisszumot, képtelen lévén bármelyik vonzó alternatíva feladására.

Javas szempontból szemlélve pozitív aspektusában ide tartozik a döntésképesség, a választás, egyfajta feszítőerő, míg negatív aspektusa a bizonytalanság. Asztrológiai analógiája a Mars, valamint az Ikrek jegye. I Ching megfelelője a villám trigramja, ásványa a vörös karneol, növénye a mirtusz, állata a kaméleon.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - VI. A Szeretők

A Szeretők

Kulcsszavak:

Ikrek; szerelem, vonzalom, közeledés, kötődés, az ellentétek feloldódása a szerelemben, tudatossá válás a kapcsolatok révén.

Útmutatás:

Ha ezt a kártyát húzod, csodálatos, izgalmas szerelmi kapcsolatra számíthatsz. Meglévő kapcsolataid elmélyülnek vagy megszakadnak. A magad és partnereid vagy csoportok közti kölcsönhatás személyiséged fejlődésének és életelveid integrálásának új útjait nyitja meg.

Kérdés:

Mit keresel azokban az emberekben, akiket szeretsz? Mit jelent számodra a beteljesült szerelem?

Javaslat:

Partnereddel együtt játssz Tarot-t. Használd a kártyát kettőtök kapcsolatának jobb megismerésére!

Megerősítés:

Kész vagyok arra, hogy találkozzam azzal a társsal, akire mindig vágytam.

 


 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]