"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

[ » TAROT ANALÓGIÁK « ]

TAROT - A kártyák jelentése

V. A Főpap

A Főpap a hit világát, a vallásos bizonyosságból eredő mély bizalmat testesíti meg. Ez az értelmezés sok szempontból kedvező, mert az általa kifejezett bizalom ereje vonatkozik saját önbizalmunkra, életünk mélyebb értelmébe vetett hitünkre, és az ebből fakadó, a jövőbe vetett hitünkre is. A kártya ezen kívül az etika és az erény útmutatója, valamint morális értékrendünkből eredő személyes szándékainkat is jelképezi. A főpap a tarot morális tanításai közé tartozik. Bár nem a főpapnő után következik, mégis hasonló gondolatkört képvisel. A főpapnő a földi élettől eltávolodó lelki tartalmak közvetítője, a főpap is egy spirituális, elvont keresést jelképez, az élet nagy kérdéseire keresi a választ.

A Főpap

V. A FŐPAP (The Hierophant) - Nap - Nyilas - Tudás

Kulcsszavak : Bika, spirituális vezető, tanár, tanácsadó, beavatott, belső vezető, legmagasabb átalakulás, szellemi atya

Jelzés: Önmagad keresése lelki birodalmakba vezet téged. E lap jelezheti a lelki tanítóval való találkozást. Légy nyitott a vele való találkozásra!

Kérdés : Van-e olyan bölcs tanító (a múltban vagy jelenleg), aki iránt vonzódást érzel?

Szuggesztió: Itasd át magad a lelki tanítók tanításaival. Keresd egy tanár vagy tanító jelenlétét. Kerülj bele csoportokba személyes növekedésed érdekében. Légy őszinte, nyitott és befogadásra kész ezekben a csoportokban. Figyelj oda a szíved utasításaira.

Kijelentés : Egyetlen hang van, amire hallgatnom kell, és ez a saját szívem hangja.

Analógiák:

Ji-King: 45. Cuj (Az Összegyűlés)

Mitológia: A Bölcs (Cherion)

kulcsszavak: bölcsesség, tradíció, hit, vallásos bizonyosság, védelem, tanítás


Az Igaz Ember nem kell hogy féljen, főleg nem önmagától.A Főpap

A képen a Főpap palástot és koronát viselő alakja látható. Egyik kezével áldást oszt az előtte térdeplő két papnak, míg a másik kezében egy hármas keresztet tart. Mögötte két oszlop látható. A két pap olykor borotvált fejű, máskor nagykarimájú kalapot viselnek. Némely Tarot kártyán a Főpap szakállas, más kártyákon arca simára borotvált.

A Pápa természetesen ismert figura volt a középkor társadalmában, de a Tarot kártyák készítőinek számolni kellett bizonyos veszélyekkel, amikor kártyájukra tették a képét, hacsak a kártya nem akkortájt készült, amikor a pápaság székhelye Olaszországon kívül volt.

A Főpap szimbolikájának vizsgálatánál biztosabb talajon állunk, mint amikor annak történelmét vizsgáljuk. A Tarot sorozatban a Főpap az ötös számot viseli, a mentális inspiráció, a kreatív gondolkodás, az erkölcsi törvény és az intellektuális szintézis számát. Az élet éleinek "lekerekítését" képviseli; a térbeni rendeződés négy kardinális pontja egyesül a közös középpontban.

úgy, ahogy a Császár a Császárnő párja, a Főpap is kiegészítője a Föpapnőnek. Mint a római-katolikus Pontifex - akinek alakjára emlékeztet - ő az Isten földi képviselője, a nyáj pásztora, aki a Mennyország és a Pokol kapuit nyitó kulcsokat birtokolja. A Pontifex cím latin szóból eredetű, melynek jelentése: hídverő, és a Tarot Főpapja a negyedik fő híd, amelyik az érzékek külső világát a lélek belső világával összeköti.

ö az ortodox vallás fenntartója, a társadalmon belül elfogadott viselkedési forma képviselője. A mögötte álló oszlopok a megalapozott vallásosság támaszainak szimbólumai, melynek ő az őrzője és kinyilvánítója. ö tanítja népének azt, ami a világiságon túl van. Tanításai gyakorlatiasak és érzékletesek, jóhiszemű kíméletességének szimbólumaként kesztyűt visel. Jung alábbi szavai találóan alkalmazhatóak ehhez a Tarot képhez: „Ő az inspiráló szellem, aki az álmodót az élet értelmébe beavatja és annak titkait az ősök tanításainak megfelelően megmagyarázza."

Háromágú aranykoronája a fizikai, az érzelmi és az értelmi szférák bölcsességének és tudásának szimbóluma. A némely kártyán megjelenő kampó az egyházi hatalom jele - ő a szellemi irányító, a Jó Pásztor. A lábainál áldásáért és tanításáért térdeplő papok a kontemplációt, a befelé-fordulást, illetve az aktivitást képviselik. A Főpap mély és alapos tudásával friss ideákat, eredeti meglátásokat teremthet, még akkor is ha ezek szorosan kapcsolódnak egymással egy hagyományos keretben. Inspirációján keresztül állandóan megújul és újrafogalmazódik az embernek az Istennel való kapcsolata, és így minden kor megkapja a maga időszerű jelzőit, melyek szellemi útját kijelölik. Mundán értelemben vizsgálódva a Főpap azt az embert képviseli, aki világát ízlésesnek, takarosnak, jól kiegyensúlyozottnak szereti. ö az, aki egy gondosan kidolgozott formula szerint éli az életét és nem kedveli azokat, akik világos cél nélkül evickélnek át életükön. Hajlamos azt gondolni, hogy az út, ami neki megfelel ugyanolyan jó mindenkinek, és úgy érzi, hogy kötelessége erre rá is mutatni. Erkölcsi felsőbbrendűségének attitűdje lehetetlenné teheti számára a másokkal való együttélést. Filozófiája tartalmazhat sok mindent, ami jó és előremutató, de hiányozhat belőle a melegség, a spontaneitás és az alapvető emberszeretet.

Negatív aspektusában a Főpap intellektuális ellenkező is lehet, aki keresi az "eretnekségeket" és az elfogadott dogmáktól való eltéréseket. Kifordult állapotában ő maga válhat hamis tanítások tanítójává, elősegítve a babonák, valamint az ismeretlentől való félelem terjedését.

Javas szempontból, azaz a Főpap kártyáját összevetve az általunk használt egyéb analógia-rendszerekkel, a következőket tennénk hozzá vizsgálódásunkhoz. Pozitív aspektusában hozzátartozik a tanítás, a hagyománnyal, a szellemiséggel, a vallással kapcsolatos exoterikus illetve ezoterikus ismeretek. Negatív aspektusa a vak hit! Asztrológiai analógiája a Jupiter - Szaturnusz együttállás, illetve a Vízöntő jegye. Trigramja a Hegy, ásványa a kalcedon, növénye a zsálya, állata a kakukk.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - V. A Főpap

A Főpap

Kulcsszavak:

Bika; spirituális mester, tanár, tanácsadó, beavatott, belső vezető, szellemi atya, a legmagasabbrendű átalakulás.

Útmutatás:

Önmagad keresése spirituális területekre vezet. Ez a kártya utalhat szellemi tanárra vagy mesterre. Légy nyitott a vele való találkozásra.

Kérdés:

Van olyan bölcs mester (vagy volt a múltban), akihez vonzódsz?

Javaslat:

Foglalkozz szellemi mesterek tanításaival! Keresd egy tanár vagy mester közelségét. Látogass olyan önismereti csoportokat, melyek személyes fejlődésedet szolgálják. Légy ott őszinte, nyitott és fogékony, hallgass szíved ösztönzésére.

Megerősítés:

Csak egy üzenet van, amelyre érdemes hallgatni, ez saját szíved üzenete.

 


 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]